Mobile networks benchmark PODACI: REZULTATI

Interaktivni portal

Benchmarking mobilnih mreža obavljen je tokom septembra i oktobra 2018. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja glavnih indikatora (KPI) usluge prenosa podataka, koje su operatori postigli u različitim kategorijama prikazani su na Slici 1. Uporedno su prikazane vrednosti za internet pretraživanje (browsing), prenos podataka (data transfer) i YouTube video servise.

selected kpi
Fig. 1. Selected KPI from data test

 
FDTT HTTP test kapaciteta – Download (FDTT HTTP DL, prenos fajla veličine 400 MB)

Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa podataka (Download fajla veličine 400 MB) prikazani su na Slici 2.

Sl. 2 Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa (DL 400MB)
Sl. 2 Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa (DL 400 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Vip mobile je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, za 10 Mb/s veću u odnosu na konkurenciju. Sva tri mobilna operatora su imala mali procenat odbiraka sa prosečnom brzinom prenosa podataka manjom od 4 Mb/s. Sva tri mobilna operatora su ostvarila velike prosečne brzine prenosa podataka zbog agregacije nosilaca (CA). Zanimljivo je napomenuti da je Vip mobile imao najbolji rezultat, iako Telenor koristi agregaciju nosilaca u najvećoj meri. Telekom Srbija imao je slične performanse kao Telenor, u smislu ostvarenih brzina prenosa, iako Telekom Srbija najmanje koristi agregaciju nosilaca od svih operatora.

Mali gradovi:
Svi operatori su ostvarili sličan procenat uspešno realizovanih sesija u malim gradovima. Agregacija nosilaca se manje koristila u malim, nego u velikim gradovima. Vip mobile i Telenor koristili su u sličnoj meri CA funkcionalnost. Vip mobile je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, potom slede Telekom Srbija i Telenor.

Putevi:
Telenor je postigao najbolji rezultat kada je reč o procentu uspešno realizovanih sesija, neznatno slabiji bio je Telekom Srbija, dok je Vip mobile ostvario za 1,6 procenata slabiji rezultat u odnosu na Telekom Srbija. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je Vip mobile. Primetno je da je 4G mreža slabije razvijena na putevima, u odnosu na gradove, osim u slučaju Vip mobile mreže, gde se LTE koristio u 90% slučajeva. Telenor i Telekom Srbija su ostvarili prosečne brzine prenosa podataka niže za oko 10 Mb/s i imali su veći procenat odbiraka čija je brzina prenosa ispod 4 Mb/s. Vip mobile je bio jedini operator koji je koristio agregaciju nosilaca na putevima.

 
FDTT test kapaciteta – Download: Maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka

Veliki gradovi
Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove dat je na Slici 3. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.

Vip mobile je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, potom slede Telekom Srbija i Telenor.

Sl. 3 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove
Sl. 3 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove

Mali gradovi
Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove dat je na Slici 4. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.

Vip mobile je imao najveću prosečnu i najveću maksimalnu brzinu prenosa podataka u malim gradovima.

Sl. 4 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove
Sl. 4 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove

Putevi
Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima dat je na Slici 5. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.

Vip mobile je imao najveću prosečnu i najveću maksimalnu brzinu prenosa podataka u malim gradovima.Vip mobile je imao najveću prosečnu i najveću maksimalnu brzinu prenosa podataka na putevima.

Sl. 5 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima
Sl. 5 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima

 
FDTT HTTP test kapaciteta – Upload (FDTT HTTP UL, prenos fajla veličine 400 MB)

Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa podataka (Upload fajla veličine 400 MB) prikazani su na Slici 6.

Sl. 6 Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa podstaka (UL 400MB)
Sl. 6 Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa podataka (UL 400 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili odličan procenat uspešno realizovanih sesija, i veliki procenat tih sesija realizovan je korišćenjem 4G tehnologije. Telekom Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, a za njim slede Vip mobile i Telenor. Sva tri operatora su imala nizak procenat odbiraka sa brzinom ispod 2Mb/s.

Mali gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija u malim gradovima bio je gotovo stoprocentan za sve operatore. Prosečne brzine prenosa podataka bile su manje nego u velikim gradovima. Telekom Srbija i Vip mobile su imali skoro iste rezultate. Telekom Srbija je imao nešto veći broj odbiraka sa malom prosečnom brzinom prenosa podataka (ispod 2 Mb/s), ali i dalje na visokom nivou.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija na putevima bio je manji nego u gradovima, ali i dalje na visokom nivou. Prosečna brzina prenosa podataka bila je mnogo manja nego u gradovima, a operatori su imali slične rezultate. U mreži Telekoma Srbija izmereno je najviše odbiraka sa malom prosečnom brzinom prenosa podataka (oko 18%), a Telenor i Vip mobile su imali oko 5 % niže vrednosti.

 
HTTP Prenos podataka – Download (HTTP DL 3 MB)

Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (Download 3 MB) prikazani su na Slici 7.

Sl. 7 Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (Download 3 MB)
Sl. 7 Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (Download 3MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija. Vip mobile je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije. Dobar rezultat Vip mobile posledica je korišćenja 4G tehnologije i najmanjeg procenta odbiraka sa malom brzinom prenosa podataka. Telekom Srbija je imao veću prosečnu brzinu prenosa podataka od Telenora i manji broj odbiraka čija je prosečna brzina manja od 4 Mb/s. Telenor je imao veći broj odbiraka sa prosečnom brzinom prenosa podataka ispod 4 Mb/s u odnosu na konkurenciju.

Mali gradovi:
Slično kao u velikim gradovima, Vip mobile je imao najbolji ukupni rezultat, a za njim slede Telekom Srbija i Telenor. I pored toga što je imao odličan procenat uspešno realizovanih sesija (100%), Telenor je imao najnižu prosečnu brzinu prenosa podataka i najduže prosečno vreme trajanja sesije. Telekom Srbija je imao najveći broj odbiraka sa prosečnom brzinom prenosa podataka ispod 4 Mb/s.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija na putevima bio je manji nego u gradovima. Vip mobile je ostvario najbolji rezultat jer je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije i dobar procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je bio drugi u svim segmentima. Telenor je imao vrlo dobar procenat uspešno realizovanih sesija, ali manju prosečnu brzinu prenosa podataka, što je rezultiralo dužim trajanjem sesija.

 
HTTP Prenos podataka – Upload (HTTP UL 1MB)

Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (Upload 1 MB) prikazani su na Slici 8.

Sl. 8 Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (UL 1MB)
Sl. 8 Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (UL 1 MB)

Veliki gradovi:
Svi mobilni operatori imali su vrlo visok procenat uspešno realizovanih sesija i postigli su veoma slične rezultate. Telekom Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka i najkraće prosečno vreme trajanja sesije, najviše zbog visokog procenta korišćenja 4G tehnologije za realizaciju servisa. Vip mobile je bio drugi po ostvarenoj prosečnoj brzini prenosa podataka, ali je zbog velikog broja odbiraka sa malom prosečnom brzinom prenosa podataka bio izjednačen sa Telenorom po prosečnom vremenu trajanja sesije.

Small Cities:
U malim gradovima, svi mobilni operatori imali su veoma dobar procenat uspešno realizovanih sesija. Vip mobile je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka i najkraće prosečno vreme trajanje sesije, potom slede Telekom Srbija i Telenor. Svi mobilni operatori imali su sličan broj odbiraka sa malom brzinom prenosa podataka – Telekom Srbija i Vip mobile oko 5%, a Telenor oko 4%.

Putevi:
Očekivano, procenat uspešno realizovanih sesija na putevima bio je manji nego u gradovima. Telenor je imao najbolji procenat uspešno realizovanih sesija, ali je Telekom Srbija imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, neznatno kraće nego u mreži Vip mobile. Telenor i Telekom Srbija imali su preko 12% odbiraka sa malom prosečnom brzinom prenosa podataka, dok je Vip mobile imao 10,5% takvih odbiraka.

 
HTTP Browsing

Rezultati testiranja browsing servisa prikazani su na Slici 9.

Sl. 9 Rezultati testiranja browsing servisa
Sl. 9 Rezultati testiranja browsing servisa

Veliki gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija za live i statičku web stranicu bio je na visokom nivou za sva tri operatora, i svi su koristili u velikom procentu 4G tehnologiju za realizaciju servisa, što je rezultiralo kraćim trajanjem sesija. Telekom Srbija ostvario je najkraće vreme trajanja sesije za live stranicu, ali je imao najslabije rezultate kod testiranja statičkih web stranica. Razlike u rezultatima među operatorima bile su vrlo male.

Mali gradovi:
U malim gradovima, slično kao u velikim gradovima, procenat uspešno realizovanih sesija bio je na vrlo dobrom nivou. Vip mobile je imao najkraće vreme trajanja sesije za statičku web stranicu, dok je za live stranicu bio izjednačen sa Telenorom.

Putevi:
Procent uspešno realizovanih sesija bio je manji na putevima nego u gradovima. Telenor i Telekom Srbija su imali veliki procenat sesija realizovanih korišćenjem 3G tehnologije, dok je 90% odbiraka u Vip mobile mreži bilo u 4G tehnologiji. Telenor je bio ispred konkurencije u procentu uspešno realizovanih sesija, ali je imao najduže trajanje sesija.

 
YouTube video servis

Testiranje YouTube video servisa sprovedeno je u skladu sa ITU preporukom J.343.1, koja se odnosi na ocenjivanje kvaliteta video signala iz korisničkog ugla. Ovim modelom se meri vizuelni efekat prostorne i vremenske degradacije video signala, koja je posledica kodiranja video signala, grešaka u transmisiji ili reprodukciji. Ovaj model (J.343.1) podrazumeva nereferentni metod, što omogućava procenu kvaliteta bilo kog video sadržaja. Za potrebe testiranja kvaliteta YouTube video servisa, koristio se live streaming sadržaj sa prenosom u realnom vremenu, kako bi se izbeglo baferovanje klipova i reprodukcija video sadržaja sačuvanih u memoriji. Rezultat korišćenja ovog modela je ocena kvaliteta video signala koja se izražava skalom od 1 do 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), gde 5 predstavlja najbolju vrednost.

Rezultati testiranja YouTube video servisa prikazani su na Slici 10.

Sl. 10 Rezultati testiranja YouTube video servisa
Sl. 10 Rezultati testiranja YouTube video servisa

Veliki gradovi:
Svi operatori imali su vrlo slične rezultate za procenat uspešno realizovanih sesija i neprekinutih videa. Vip mobile je imao najbolju vrednost VMOS, zatim slede Telenor i Telekom Srbija.

Mali gradovi:
Sva tri operatora imala su vrlo visok procenat uspešno realizovanih sesija, ali je vidljiva degradacija u broju videa bez prekida u poređenju sa velikim gradovima. Slično kao u velikim gradovima, Vip mobile je imao najbolju vrednost VMOS, zatim slede Telenor i Telekom Srbija.

Putevi:
Telekom Srbija je imao najmanji procenat uspešno realizovanih sesija. Za Telekom Srbija i Telenor, procenat neprekinutih videa na putevima bio je lošiji u odnosu na gradove, dok je Vip mobile zadržao dobar nivo – 98,67% videa bez prekida. Vrednosti za VMOS kod Telekoma Srbija i Telenora bile su degradirane u odnosu na vrednosti ostvarene u gradovima, uglavnom zbog manjeg korišćenja 4G mreže za realizaciju servisa. Vip mobile je ostvario najbolji rezultat sa preko 87% odbiraka u full HD rezoluciji i VMOS u iznosu od 3,44.

 
Ping

Rezultati ping testova prikazani su na Slici 11.

Sl. 11 <em>ping</em> testovi
Sl. 11 Ping testovi

Veliki gradovi:
Prosečna vrednost ping-a kod sva tri operatora bila je na sličnom nivou I iznosila je ispod 30 ms, što predstavlja tipičnu vrednost u 4G mrežama. Vip mobile je imao najbolji rezultat, dok su malo slabije rezultate postigli Telekom Srbija i Telenor.

Mali gradovi:
Prosečna vrednost ping-a bila je na dobrom nivou za sva tri operatora. Prosečan ping u mrežama Vip mobile i Telenor je bio malo povećan u odnosu na vrednosti za velike gradove, dok je Telekom Srbija zadržao istu vrednost.

Putevi:
Prosečan ping na putevima bio je značajno degradiran u mreži Telekom Srbija (50 ms), što je bliže vrednostima koje se očekuju u 3G mrežama (oko 100 ms). U Telenor mreži prosečan ping je bio povećan na 40 ms, dok je Vip mobile zadržao vrednost ispod 30 ms.