Konačan rezultat

Šta je benchmarking mobilnih mreža?

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sprovodi državnu strategiju i politiku na polju elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji. Ova institucija takođe podstiče primenu najviših standarda kvaliteta usluga u Republici Srbiji, unapređenje dostupnosti usluga mobilnih mreža, kao i stalno unapređenje njihovih performansi.

Metodologija projekta

Merenja su sprovedena na način koji je statistički validan, ponovljiv, tehnički konzistentan i koji obezbeđuje uporedivost parametara kvaliteta (KPI – Key performance Indicator, ključni indikator performansi) usluga u mobilnim mrežama. Svi mereni KPI definisani su u skladu sa ETSI standardima i ITU preporukama.