Mobile networks benchmark Мобилне мреже у Србији

2018 benchmarking

Шта је benchmarking мобилних мрежа?

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) спроводи државну стратегију и политику на пољу електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији. Ова институција такође, подстиче примену највиших стандарда квалитета услуга у Републици Србији, унапређење доступности услуга мобилних мрежа, као и стално унапређење њихових перформанси.
Прочитај више

Мерење и методологија

Мерења су спроведена на начин који је статистички валидан, поновљив, технички конзистентан и који обезбеђује упоредивост кључних индикатора перформанси мобилних мрежа и мрежних технологија. Сви мерени KPI (Key performance Indicator) дефинисани су у складу са ETSI стандардима (ETSI TS 102 250-2) и ITU препорукама.
Прочитај више

Методологија бодовања

Методологија бодовања развијена је за потребе рангирања мобилних оператора, а након benchmarking мерења, којима се процењује перцепција корисника о квалитету коришћених сервиса у мобилној мрежи: преноса говора, података и видео сервиса.
Прочитај више

Упутство за кориснике

Интерактивни портал је креиран у циљу пружања инфомација о benchmarking-у мобилних мрежа у Србији свим заинтересованим корисницима.
Прочитај више