Mobile networks benchmark Mobilne mreže u Srbiji

2018 benchmarking

Šta je benchmarking mobilnih mreža

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sprovodi državnu strategiju i politiku na polju elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji. Ova institucija takođe podstiče primenu najviših standarda kvaliteta usluga u Republici Srbiji, unapređenje dostupnosti usluga mobilnih mreža, kao i stalno unapređenje njihovih performansi.
Pročitaj više

Merenje i metodologija

Merenja su sprovedena na način koji je statistički validan, ponovljiv, tehnički konzistentan i koji obezbeđuje uporedivost ključnih indikatora performansi (KPI) mobilnih mreža i mrežnih tehnologija. Svi mereni KPI definisani su u skladu sa ETSI standardima (ETSI TS 102 250-2) i ITU preporukama.
Pročitaj više

Metodologija bodovanja

Metodologija bodovanja razvijena je za potrebe rangiranja mobilnih operatora, a nakon benchmarking merenja, kojima se procenjuje percepcija korisnika o kvalitetu korišćenih servisa u mobilnoj mreži: prenosa govora, podataka i video servisa.
Pročitaj više

Uputstvo za korisnike

Interaktivni portal je kreiran u cilju pružanja infomacija o benchmarking-u mobilnih mreža u Srbiji svim zainteresovanim korisnicima.
Pročitaj više