Uputstvo za korisnike

Interaktivni portal je kreiran u cilju pružanja infomacija o benchmarking-u mobilnih mreža u Srbiji svim zainteresovanim korisnicima.

Mape sadrže informacije o različitim tipovima merenja kojima su bila podvrgnuta tri mobilna operatora: Telenor, Telekom Srbija i Vip mobile. Možete izabrati sledeće tipove merenja:

 1. Drive test
 2. Walk test

Kako biste izabrali koji tip merenja želite da prikažete, odaberite u padajućem meniju na vrhu stranice tip merenja.

Mape sadrže informacije o različitim testovima, kao što su:

 1. Govorni servis
 2. Prenos malog fajla download
 3. Prenos malog fajla upload
 4. Prenos velikog fajla download
 5. Prenos velikog fajla upload
 6. Web browsing - live stranice
 7. Web browsing - referentna stranica
 8. YouTube
 9. Ping
 10. Pokrivenost radio signalom

Kako biste izabrali koje rezultate testiranja želite da prikažete, odaberite u padajućem meniju na vrhu stranice tip testa.

Za svaki test postoje tri kategorije:

 1. Veliki grad
 2. Mali grad
 3. Put

Nakon što odaberete kategoriju, možete odabrati lokaciju za prikazivanje rezultata samo za tu lokaciju, na primer:

Govorni test za:

a) Mali grad - Paraćin

b) Veliki grad - Beograd

c) Put - Vranje - Bujanovac 

Na kraju, rezultati se mogu filtrirati odabiranjem tehnologije (Sve, Kombinovano, 2G, 3G, 4G).

Broj filtera zavisi od tipa testa, odnosno, neće uvek biti moguće selektovati rezultate po svim filterima. Ako filter nije primenljiv, biće zasivljen, kao jasan znak da ga ne možete koristiti za taj tip testa.

Za svaki test postoje grafikoni za prikaz rezultata za sve operatore (ovi rezultati NE predstavljaju srednju vrednost za sva merena područja) i nalaze se na levoj strani ekrana. Svaki grafikon u opisu ima koncizne informacije o tipu prikazanih podataka, jedinicama mere i načinu interpretacije rezultata.


 

Klikom na “prikaži na mapi” opciju, možete odabrati koje rezultate sa grafikona želite da prikažete na mapi.

Mapa će biti automatski ažurirana, rezultati će se prikazati u formi obojenih krugova, i to u skladu sa bojama koje reflektuju boju brenda operatora. Sivom bojom predstavljena su područja gde barem dva operatora imaju isti najbolji rezultat.


 

Mapa se može uveličati i umanjiti do određenih granica. Ukoliko se te granice prekorače, prikazani rezultati neće biti tačni. U tom slučaju, bićete informisani o tome, tj. pojaviće se iskačući prozor na levoj strani, neposredno iznad grafika.

Ukoliko kliknete na bilo koji prikazani kružić, pojaviće se iskačući prozor u kom će biti prikazani rezultati za to odabrano područje.

Dodatno, u nekim slučajevima odabirom opcije na levoj strani mape, mogu se prikazati informacije o neuspostavljenim i prekinutim pozivima.

Ako odabrete test “Pokrivenost radio signalom” za nekog od operatora, biće prikazane vrednosti nivoa signala (Nivo signala/pragovi) sa sledećim značenjem: Crvena (Odličan), Žuta (Dobar), Zelena (Zadovoljavajući) i Siva (Neprihvatljiv), za pojedinačna područja odabrane lokacije.

Dodatno, biće prikazana legenda za interpretaciju boja na mapi, odnosno o pragovima za nivo signala.