Коначан резултат

Шта је benchmarking мобилних мрежа?

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) спроводи државну стратегију и политику на пољу електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији. Ова институција такође, подстиче примену највиших стандарда квалитета услуга у Републици Србији, унапређење доступности услуга мобилних мрежа, као и стално унапређење њихових перформанси.

Методологија пројекта

Мерења су спроведена на начин који је статистички валидан, поновљив, технички конзистентан и који обезбеђује упоредивост параметара квалитета (KPI – Key performance Indicator, кључни индикатор перформанси) услуга у мобилним мрежама. Сви мерени KPI дефинисани су у складу са ETSI стандардима и ITU препорукама.