PODACI: REZULTATI

Benchmarking mobilnih mreža obavljen je tokom septembra i oktobra 2020. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja glavnih indikatora (KPI) usluge prenosa podataka, koje su operatori postigli u različitim kategorijama prikazani su na Slici 1. Uporedno su prikazane vrednosti za internet pretraživanje (browsing), prenos podataka (data transfer) i YouTube video servise.

selected kpi
Sl. 1 Rezultati testiranja usluga prenosa podataka

 
Prenos velikog fajla – Download (FDTT HTTP DL, prenos fajla veličine 400 MB)

Rezultati testiranja usluge prenosa velikih fajlova (Download fajla veličine 400 MB) prikazani su na Slici 2.

Sl. 2 Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa (DL 400MB)
Sl. 2 Rezultati testiranja usluge prenosa velikih fajlova (DL 400 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka od 93 Mb/s imao je Telenor, dok su Telekom Srbija i Vip mobile ostvarili sličan rezultat (66 Mb/s i 61 Mb/s, respektivno). Sva tri mobilna operatora su imala mali procenat odbiraka sa prosečnom brzinom prenosa podataka manjom od 4 Mb/s. Sva tri mobilna operatora su ostvarila velike prosečne brzine prenosa podataka zbog agregacije nosilaca (CA).

Mali gradovi:
Svi operatori su ostvarili sličan procenat uspešno realizovanih sesija u malim gradovima. Telenor je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, potom slede Vip mobile i Telekom Srbija.

Putevi:
Telekom Srbija je postigao najbolji rezultat kada je reč o procentu uspešno realizovanih sesija, neznatno slabiji rezultat je imao Telenor, dok je Vip mobile ostvario za 3 procenata slabiji rezultat u odnosu na Telekom Srbija. Zahvaljujući korišćenju agregacije nosilaca u većem obimu u odnosu na konkurenciju, najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je Vip mobile (55,28 Mb/s), što je za 8 Mb/s više od prvog pratioca Telenora. 

 
Prenos velikog fajla – Download: Maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka
 

Veliki gradovi 
Ovaj parameter prikazuje prosečne i maksimalne mogućnosti mreže za kontinualno preuzimanje velike količine podataka. Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove dat je na Slici 3. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.
 
Telenor je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, potom slede Telekom Srbija i Vip mobile. Najveća maksimalna brzina prenosa podataka ostvarena je u Telenor mreži.
 

Sl. 3 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove
Sl. 3 Prenos velikog fajla: Maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove

Mali gradovi 
Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove dat je na Slici 4. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.

I u malim gradovima, Telenor je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, potom slede Vip mobile i Telekom Srbija. Najveća maksimalna brzina prenosa podataka ostvarena je u Telenor mreži.
 

Sl. 4 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove
Sl. 4 Prenos velikog fajla: Maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove

Putevi 
Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima dat je na Slici 5. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.

Vip mobile je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, dok je Telenor je postigao najveću maksimalnu brzinu prenosa podataka.
 

Sl. 5 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima
Sl. 5 Prenos velikog fajla: Maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima

 
Prenos velikog fajla – Upload

Rezultati testiranja usluge prenosa velikih fajlova (Upload fajla veličine 400 MB) prikazani su na Slici 6.

Sl. 6 Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa podstaka (UL 400MB)
Sl. 6 Rezultati testiranja usluge prenosa velikih fajlova (UL 400 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili odličan procenat uspešno realizovanih sesija, i veliki procenat tih sesija realizovan je korišćenjem 4G tehnologije. Telenor je postigao najbolji rezultat kada je reč o prosečnoj brzini prenosa podataka, neznatno slabiji rezultat je imao Telekom Srbija, dok je Vip mobile sporiji za 8 Mb/s od Telenora. Sva tri operatora su imala nizak procenat odbiraka sa brzinom ispod 2 Mb/s.

Mali gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija u malim gradovima bio je gotovo stoprocentan za sve operatore. Prosečne brzine prenosa podataka bile su manje nego u velikim gradovima.

Putevi:
Najveći procenat uspešno realizovanih sesija na putevima imao je Telekom Srbija. Prosečna brzina prenosa podataka bila je značajno manja nego u gradovima. Vip mobile je imao najviše odbiraka sa malom prosečnom brzinom prenosa podataka (preko 9%).

 
Prenos malog fajla – Download

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB) prikazani su na Slici 7.

Sl. 7 Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (Download 3 MB)
Sl. 7 Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije i najveću prosečnu brzinu prenosa podataka. Vip mobile je imao veći broj odbiraka čija je prosečna brzina manja od 4 Mb/s u odnosu na druga dva operatora. 

Mali gradovi:
Slično kao u velikim gradovima, Telekom Srbija je imao najbolji ukupni rezultat, a za njim slede Telenor i Vip mobile. Broj odbiraka sa prosečnom brzinom prenosa podataka ispod 4 Mb/s je bio na sličnom nivou kod svih operatora.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija na putevima bio je očekivano manji nego u gradovima. Telekom Srbija je ostvario najkraće prosečno vreme trajanja sesije i najveću prosečnu brzinu prenosa podataka. Telenor je imao veću prosečnu brzinu prenosa podataka u odnosu na Vip mobile, ali zbog najvećeg procenta odbiraka čija je prosečna brzina prenosa podataka manja od 4 Mb/s, imao je najduže prosečno vreme trajanja sesije.

 
Prenos malog fajla – Upload

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB) prikazani su na Slici 8.

Sl. 8 Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (UL 1MB)
Sl. 8 Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (UL 1 MB)

Veliki gradovi:
Svi mobilni operatori imali su vrlo visok procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija i Telenor imali su slično prosečno vreme trajanja sesije i sličnu prosečnu brzinu prenosa podataka. Vip mobile je imao najveći broj odbiraka čija je prosečna brzina prenosa podataka ispod 2 Mb/s.

Mali gradovi:
U malim gradovima, svi mobilni operatori imali su veoma visok procenat uspešno realizovanih sesija. Telenor je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka i najmanje odbiraka čija je prosečna brzina prenosa podataka ispod 2 Mb/s što je rezultiralo da ostvari najkraće prosečno vreme trajanja sesije.

Putevi:
Očekivano, procenat uspešno realizovanih sesija na putevima bio je manji nego u gradovima, gde je Telekom Srbija imao prednost. Telekom Srbija i Telenor su imali slično prosečno vreme trajanje sesije i prosečnu brzinu prenosa podataka, dok je najmanji procenat odbiraka čija je prosečna brzina prenosa podataka ispod 2 Mb/s imao Telenor. Vip mobile je imao lošije rezultate u odnosu na ova dva operatora.

 
Browsing

Rezultati testiranja browsing usluga prikazani su na Slici 9.

Sl. 9 Rezultati testiranja browsing servisa
Sl. 9 Rezultati testiranja browsing usluga

Veliki gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija za live i statičku web stranicu bio je na visokom nivou za Telekom Srbija i Telenor. Vip mobile je imao problem sa DNS serverom, što je dovelo do lošijih rezultata za taj parametar. Prosečno vreme trajanja sesije bilo je slično za sve operatore, pri čemu je Telekom Srbija imao blagu prednost kod live stranica.

Mali gradovi:
U malim gradovima, slično kao u velikim gradovima, Telekom Srbija i Telenor su imali vrlo dobre rezultate. Problem sa DNS serverom uticao je na procenat uspešno realizovanih sesija u Vip mobile mreži. 

Putevi:
Procent uspešno realizovanih sesija bio je neznatno manji na putevima nego u gradovima. Telekom Srbija je imao najbolje performanse u ovoj kategoriji. Problem sa DNS serverom uticao je na procenat uspešno realizovanih sesija u Vip mobile mreži. 

 
YouTube video servis

Testiranje YouTube video servisa sprovedeno je u skladu sa ITU preporukom J.343.1, koja se odnosi na ocenjivanje kvaliteta video signala iz korisničkog ugla. Ovom metodologijom se meri vizuelni efekat prostorne i vremenske degradacije video signala, koja je posledica kodiranja video signala, grešaka u transmisiji ili reprodukciji. Ova metodologija merenja (J.343.1) podrazumeva nereferentni metod, što omogućava procenu kvaliteta bilo kog video sadržaja. Za potrebe testiranja kvaliteta YouTube video servisa, koristio se live streaming sadržaj sa prenosom u realnom vremenu, kako bi se izbeglo baferovanje klipova i reprodukcija video sadržaja sačuvanih u memoriji. Rezultat korišćenja ovakve metodologije merenja je ocena kvaliteta video signala koja se izražava skalom od 1 do 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), gde 5 predstavlja najbolju vrednost.

Rezultati testiranja YouTube video servisa prikazani su na Slici 10.

Sl. 10 Rezultati testiranja YouTube video servisa
Sl. 10 Rezultati testiranja YouTube video servisa

Veliki gradovi:
Telekom Srbija i Telenor su imali sličan procenat uspešno relizovanih sesija. Problem sa DNS serverom uticao je na procenat uspešno realizovanih sesija u Vip mobile mreži. Rezultati ostalih testova su bili na sličnom nivou za sve operatore. 

Mali gradovi:
Slično kao u u velikim gradovima, Telekom Srbija i Telenor su imali vrlo dobre rezultate. Problem sa DNS serverom uticao je na procenat uspešno realizovanih sesija u Vip mobile mreži. Kod ostalih testova, performanse sva tri operatora bile su na sličnom nivou. 

Putevi:
I na putevima, procenat uspešno realizovanih sesija bio je na visokom nivou kod Telekoma Srbija i Telenora. Problem sa DNS serverom uticao je na procenat uspešno realizovanih sesija u Vip mobile mreži. Rezultati ostalih testova su bili na sličnom nivou za sve operatore. 

 
Ping

Rezultati ping testova prikazani su na Slici 11.

Sl. 11 <em>ping</em> testovi
Sl. 11 Ping testovi

Veliki gradovi:
Prosečna vrednost ping-a kod sva tri operatora bila je na sličnom nivou i iznosila je ispod 20 ms, što predstavlja vrlo dobru vrednost u 4G mrežama.

Mali gradovi:
Prosečna vrednost ping-a bila je na dobrom nivou za sva tri operatora. Telenor je imao najbolji rezultat sa 23 ms, slede Vip mobile (24 ms) i Telekom Srbija (25 ms).

Putevi:
Prosečan ping na putevima bio je na dobrom nivou za sva tri operatora. Ova vrednost je bila identična kod svih operatora (24 ms).