Mobile networks benchmark ГОВОР: РЕЗУЛТАТИ

Benchmarking мобилних мрежа обављен је током октобра и новембра 2019. године, тако да се измерене и добијене вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања параметара квалитета говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 1.

Voice Results
Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге

Велики градови:
Телеком Србија је имао највећи проценат успешно реализованих позива (преко 99%), потом следе Vip mobile и Telenor. Најкраће просечно време успоставе везе остварено је у мрежи Telekom-a Srbije (1,64 секунди). Vip mobile је показао најбољи квалитет говорног сигнала (MOS), са постигнутим резултатом од 4,59 (на скали од 1 до 5).

Мали градови:
Међусобни поредак оператора према оствареним резултатима у малим градовима је био сличан као у великим градовима. Проценат успешно реализованих позива је на сличном нивоу за све операторе. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе и најбољи квалитет говорног сигнала (4,61). 

Путеви:
Проценат успешно реализованих позива на путевима је генерално био лошији у односу на градове. Telekom Srbija постигао је најбољи резултат, остварио је најкраће просечно време успоставе везе (1,94 секунди) и најбољи квалитет говорног сигнала (4,47).

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је у Табели 1.

Велики градови

Voice Results

У великим градовима, сви оператори су остварили добар резултат. Telekom Srbija и Vip mobile имали су проценат неуспостављених позива испод 1%.

Voice Results

Најмањи проценат прекинутих позива измерен је у мрежи Telekom Srbija (само 0,19%). Вредност у Vip mobile мрежи је била незнатно виша (0,61%), док је за Telenor измерено 0,80%.

Мали градови

Voice Results

У малим градовима, сви оператори су имали укупан проценат неуспостављених и прекинутих позива мањи од 3%. Telenor је имао најбољи резултат, са 0,79% неуспостављених позива.

Voice Results

Проценат прекинутих позива у малим градовима био је веома низак за све мобилне операторе. 

Путеви

Voice Results

Резултати на путевима су били лошији од резултата у градовима. Vip mobile је имао највећи проценат неуспостављених позива (преко 9%).

Voice Results

Проценат прекинутих позива био је на сличном нивоу у мрежама Telekom Srbija и Vip mobile (1,75% и 1,64%, респективно). Најмањи проценат прекинутих позива измерен је у мрежи Telenor-a (1,42%).

Табела 1. Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, по категоријама

 
Време успоставе везе

На Слици 2 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе у различитим категоријама.

average call setup

Сл. 2 Просечно време успоставе везе

Telekom Srbija и Vip mobile, са имплементираном VoLTE функционалношћу, остварили су најбоље резултате, при чему је Telekom Srbija имао најкраће просечно време успоставе везе, за око 0,5 секунди брже у односу на Vip mobile. VoLTE (Voice over 4G) технологија тренутно није подржана у мрежи Telenor-a, те у ситуацијама када је мобилни корисник на 4G мрежи и када успоставља или прима позив, мобилни телефон се пребацује на 3G или 2G мрежу како би се позив реализовао. Ова процедура је позната као CSFB (Circuit Switch FallBack) и део је процедуре успостављања везе. Услед недостатка VoLTE функционалности, Telenor је користио CSFB процедуру у највећој мери, па је то разлог много дужег просечног времена успоставе везе у односу на конкуренцију.

Дистрибуција просечног времена успоставе везе за све операторе у великим градовима приказана је на Слици 3

 

csfb duration
Сл. 3. ДИстрибуција просечног времена успоставе везе у великим градовима

 
Квалитет говорног сигнала

На Слици 4 приказане су просечне MOS вредности за сва три оператора у различитим категоријама.

 

average mos
Сл. 4 Просечне MOS вредности

Постоји велики број метода за кодирање говорног сигнала, које омогућавају његов ефикаснији пренос. Који кодек ће се користити, зависи од квалитета радио сигнала, расположиве мрежне технологије и капацитета мреже. Да би употребљени кодек омогућио најбољи могући квалитет говорног сигнала, потребни су добри радио услови, одређени радио ресурси, као и да кодек буде подржан на обе стране конекције – како у мрежи, тако и на корисничком терминалу (мобилном телефону). Када је капацитет мреже ограничен, оператори користе кодеке са ефикаснијом компресијом говора, што неповољно утиче на квалитет говорног сигнала. Избор кодека има директан утицај на квалитет говорног сигнала, који се изражава уз помоћ MOS вредности (од 1 до 5, већа вредност је боља). EVS (Enhanced Voice Services) кодек пружа најбољи квалитет говорног сигнала.

Telekom Srbija је имао најбољи квалитет говорног сигнала у свим категоријама, за њим следи Vip mobile са незнатно мањим вредностима, и на крају Telenor. Овај резултат је последица технологије и кодека који се користе за реализацију говорне услуге. Теленор је користио AMR WB кодек у више од 90% одбирака. Telekom Srbija и Vip mobile су користили EVS кодек (доступан само за VoLTE), што је резултирало много бољим квалитетом говорног сигнала у односу на Telenor.