Mobile networks benchmark Mobilne mreže u Srbiji

2017 benchmarking

Šta je benchmarking mobilnih mreža

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sprovodi državnu strategiju i politiku na polju elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji. Takođe, podstiče primenu najviših standarda kvaliteta usluga u Republici Srbiji, unapređenje dostupnosti usluga mobilnih mreža, kao i stalno unapređenje njihovih performansi.
Pročitaj više

Merenje i metodologija

Merenja su sprovedena na način koji je statistički validan, ponovljiv, tehnički konzistentan i koji obezbeđuje uporedivost ključnih indikatora performansi mobilnih mreža i mrežnih tehnologija. Svi mereni KPI definisani su u ETSI standardima i ITU preporukama.
Pročitaj više

Uputstvo za korisnike

Interaktivni portal je kreiran u cilju pružanja infomacija o benchmarking-u mobilnih mreža u Srbiji svim zainteresovanim korisnicima.
Pročitaj više