Mobile networks benchmark Мобилне мреже у Србији

2017 benchmarking

Шта је benchmarking мобилних мрежа?

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) спроводи државну стратегију и политику на пољу електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији. Такође, подстиче примену највиших стандарда квалитета услуга у Републици Србији, унапређење доступности услуга мобилних мрежа, као и стално унапређење њихових перформанси.
Прочитај више

Мерење и методологија

Мерења су спроведена на начин који је статистички валидан, поновљив, технички конзистентан и који обезбеђује упоредивост кључних индикатора перформанси мобилних мрежа и мрежних технологија. Сви мерени КPI дефинисани су у ЕTSI стандардима и ITU препорукама.
Прочитај више

Упутство за кориснике

Интерактивни портал је креиран у циљу пружања информација о benchmarking-у мобилних мрежа у Србији свим заинтересованим корисницима.
Прочитај више