Mobile networks benchmark ПОДАЦИ: РЕЗУЛТАТИ

Benchmarking мобилних мрежа обављен је током септембра и октобра 2018. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања главних индикатора (КPI) ) услуге преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 1. Упоредно су приказане вредности за интернет претраживање (browsing), пренос података (data transfer) и YouTube видео сервисе.

Rezultati testiranja servisa prenosa podataka
Сл.1 Резултати тестирања сервиса преноса података

 
FDTT HTTP тест капацитета – Download (FDTT HTTP DL, пренос фајла величине 40 0MB)

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података (Download фајла величине 400 MB) приказани су на Слици 2.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 2 Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса (DL 400 МB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличан проценат успешно реализованих сесија. Vip mobile је остварио највећу просечну брзину преноса података, за 10 Mb/s већу у односу на конкуренцију. Сва три мобилна оператора су имала мали проценат одбирака са просечном брзином преноса података мањом од 4 Mb/s. Сва три мобилна оператора су остварила велике просечне брзине преноса података због агрегације носилаца (CA). Занимљиво је напоменути да је Vip mobile имао најбољи резултат, иако Telenor користи агрегацију носилаца у највећој мери. Telekom Srbija имао је сличне перформансе као Telenor, у смислу остварених брзина преноса, иако Telekom Srbija најмање користи агрегацију носилаца од свих оператора.

Мали градови:
Сви оператори су остварили сличан проценат успешно реализованих сесија у малим градовима. Агрегација носилаца се мање користила у малим, него у великим градовима. Vip mobile и Telenor користили су у сличној мери CA функционалност. Vip mobile је остварио највећу просечну брзину преноса података, потом следе Telekom Srbija и Telenor.

Путеви:
Telenor је постигао најбољи резултат када је реч о проценту успешно реализованих сесија, незнатно слабији био је Telekom Srbija, док је Vip mobile остварио за 1,6 процената слабији резултат у односу на Telekom Srbija. Највећу просечну брзину преноса података имао је Vip mobile. Приметно је да је 4G мрежа слабије развијена на путевима, у односу на градове, осим у случају Vip mobile мреже, где се LTE користио у 90% случајева. Telenor и Telekom Srbija су остварили просечне брзине преноса података ниже за око 10 Mb/s, и имали су већи проценат одбирака чија је брзина преноса испод 4 Mb/s. Vip mobile jе био једини оператор који је користио агрегацију носилаца на путевима.

 
FDTT тест капацитета – Download: Максималне и просечне брзине преноса података

Велики градови
Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података за велике градове дат је на Слици 3. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом.

Vip mobile је имао највећу просечну брзину преноса података, потом следе Telekom Srbija и Telenor.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за велике градове
Сл. 3 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за велике градове

Мали градови:
Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података за мале градове дат је на Слици 4. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом.

Vip mobile је имао највећу просечну и највећу максималну брзину преноса података у малим градовима.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за мале градове
Сл. 4 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за мале градове

Путеви
Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података на путевима дат је на Слици 5. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом.


Vip mobile је имао највећу просечну и највећу максималну брзину преноса података на путевима.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података на путевима
Сл. 5 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података на путевима

 
FDTT HTTP тест капацитета – Upload (FDTT HTTP UL, пренос фајла величине 400MB)

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података (Upload фајла величине 400MB) приказани су на Слици 6.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 6 Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података (UL 400 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличан проценат успешно реализованих сесија, при чему је велики проценат тих сесија реализован коришћењем 4G технологије. Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података, а за њим следе Vip mobile и Telenor. Сва три оператора су имала низак проценат одбирака са брзином испод 2 Mb/s.

Мали градови:
Проценат успешно реализованих сесија у малим градовима био је готово стопроцентан за све операторе. Просечне брзине преноса података биле су мање него у великим градовима. Telekom Srbija и Vip mobile су имали скоро исте резултате. Telekom Srbija jе имао нешто већи број одбирака са малом просечном брзином преноса података (испод 2Mb/s), али и даље на високом нивоу.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија на путевима био је мањи него у градовима, али и даље на високом нивоу. Просечна брзина преноса података била је много мања него у градовима. Оператори су имали сличне резултате. У мрежи Telekom-a Srbija измерено је највише одбирака са малом просечном брзином преноса података (око 18%), а Telenor и Vip mobile су имали око 5% мање вредности.

HTTP Пренос података – Download (HTTP DL 3 MB)

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (Download 3 MB) приказани су на Слици 7.

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података
Сл. 7 Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (Download 3 MB)

Велики градови
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. Vip mobile је имао најкраће просечно време трајања сесије. Добар резултат Vip mobile последица је коришћења 4G технологије и најмањег процента одбирака са малом брзином преноса података. Telekom Srbija је имао већу просечну брзину преноса података od Telenor-a, и мањи број одбирака чија је просечна брзина мања од 4 Mb/s. Telenor је имао већи број одбирака са просечном брзином преноса података испод 4 Mb/s у односу на конкуренцију.

Мали градови:
Слично као и у великим градовима, Vip mobile је имао најбољи укупни резултат, а за њим следе Telekom Srbija и Telenor. И поред тога што је имао одличан проценат успешно реализованих сесија (100%), Telenor је имао најнижу просечну брзину преноса података и најдуже просечно време трајања сесије. Telekom Srbija је имао највећи број одбирака са просечном брзином преноса података испод 4 Mb/s.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија на путевима био је мањи него у градовима. Vip mobile је остварио најбољи резултат јер је имао најкраће просечно време трајања сесије и добар проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је био други у свим сегментима. Telenor је имао врло добар проценат успешно реализованих сесија, али мању просечну брзину преноса података, што је резултирало дужим трајањем сесија.

HTTP Пренос података – Upload (HTTP UL 1 MB)

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (Upload 1 MB) приказани су на Слици 8.

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (UL 1 MB)
Сл. 8 Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (UL 1 MB)

Велики градови:
Сви мобилни оператори имали су врло висок проценат успешно реализованих сесија и постигли су веома сличне резултате. Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података и најкраће просечно време трајања сесије, углавном због високог процента коришћења 4G технологије за реализацију сервиса. Vip mobile је био други по оствареној просечној брзини преноса података, али је због великог броја одбирака са малом просечном брзином преноса података био изједначен са Telenor-oм po просечном времену трајања сесије.

Мали градови:
У малим градовима, сви мобилни оператори имали су веома добар проценат успешно реализованих сесија. Vip mobile је имао највећу просечну брзину преноса података и најкраће просечно време трајања сесије, а потом следе Telekom Srbija и Telenor. Сви мобилни оператори имали су сличан број одбирака са малом брзином преноса података – Telekom Srbija и Vip mobile око 5%, a Telenor око 4%.

Путеви:
Очекивано, проценат успешно реализованих сесија на путевима био је мањи него у градовима. Telenor је имао најбољи проценат успешно реализованих сесија, али је Telekom Srbija имао најкраће просечно време трајања сесије, незнатно краће него у мрежи Vip mobile. Telenor и Telekom Srbija имали су преко 12% одбирака са малом просечном брзином преноса података, док је Vip mobile имао 10,5% таквих одбирака.

 
HTTP Browsing

Резултати тестирања browsing сервиса приказани су на Слици 9.

Резултати тестирања browsing сервиса
Сл. 9 Резултати тестирања browsing сервиса

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија за live и статичку web страницу био је висок за сва три оператора, при чему су сви у великом проценту користили 4G технологију за реализацију сервиса, што је резултирало краћим трајањем сесија. Telekom Srbija је остварио најкраће време трајања сесије за live страницу, али је имао најслабије резултате код тестирања статичких web страница. Разлике међу операторима биле су врло мале.

Мали градови:
У малим градовима, слично као у великим градовима, проценат успешно реализованих сесија био јевеома добар. Vip mobile jе имао најкраће време трајања сесије за статичку web страницу, док је за live страницу био изједначен са Telenor-oм.

Путеви:
Процент успешно реализованих сесија био је мањи на путевима него у градовима. Telenor и Telekom Srbija су имали велики проценат сесија реализованих коришћењем 3G технологије, док је 90% одбирака у Vip mobile мрежи било у 4G технологији. Telenor је био испред конкуренције у проценту успешно реализованих сесија, али је имао најдуже трајање сесија.

YouTube видео сервис

Тестирање YouTube видео сервиса спроведено је у складу са ITU препоруком J.343.1, која се односи на оцењивање квалитета видео сигнала из корисничког угла. Овим моделом се мери визуелни ефекат просторне и временске деградације видео сигнала, која је последица кодирања видео сигнала, грешака у трансмисији или репродукцији. Овај модел (J.343.1) подразумева нереферентни метод, што омогућава процену квалитета било ког видео садржаја. За потребе тестирања квалитета YouTube видео сервиса, користио се live streaming садржај са преносом у реалном времену, како би се избегло баферовање клипова и репродукција видео садржаја сачуваних у меморији. Резултат коришћења овог модела је оцена квалитета видео сигнала која се изражава скалом од 1 до 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), где 5 представља најбољу вредност.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 10.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса
Сл. 10 Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Велики градови:
Сви оператори имали су врло сличне резултате за проценат успешно реализованих сесија и непрекинутих видеа. Vip mobile је имао најбољу вредност VMOS, затим следе Telenor и Telekom Srbija.

Мали градови:
Сва три оператора имала су врло висок проценат успешно реализованих сесија, али је видљива деградација у броју видеа без прекида у поређењу са великим градовима. Слично као у великим градовима, Vip mobile је имао најбољу вредност VMOS, затим следе Telenor и Telekom Srbija.

Путеви:
Telekom Srbija је имао најмањи проценат успешно реализованих сесија. За Telekom Srbija и Telenor, проценат непрекинутих видеа на путевима био је лошији у односу на градове, док је Vip mobile задржао добар ниво – 98.67% видеа без прекида. Вредности за VMOS код Telekom-a Srbija и Telenor-a биле су деградиране у односу на вредности остварене у градовима, углавном због мањег коришћења 4G мреже за реализацију сервиса. Vip mobile је остварио најбољи резултат са преко 87% одбирака у full HD rезолуцији и VMOS у износу од 3,44.

Ping

Резултати ping тестова приказани су на Слици 11.

Ping testovi
Сл. 11 Ping [ms]

Велики градови
Просечна вредност ping-a код сва три оператора била је на сличном нивоу и износила је испод 30 ms, што представља типичну вредност у 4G мрежама. Vip mobile је имао најбољи резултат, док су мало слабије резултате остварили Telekom Srbija и Telenor.

Мали градови:
Просечна вредност ping-a била је на добром нивоу за сва три оператора. Просечан ping у мрежама Vip mobile и Telenor је био мало повећан у односу на вредности за велике градове, док је Telekom Srbija задржао исту вредност.

Путеви:
Просечни ping на путевима био је значајно деградиран у мрежи Telekom Srbija (50 ms), и био је вредности ближе вредностима које се очекују у 3G мрежама (око 100 ms). У Telenor мрежи просечни ping је био повећан на 40 ms, док је Vip mobile задржао вредност испод 30 ms.