Mobile networks benchmark ГОВОР: РЕЗУЛТАТИ

Benchmarking мобилних мрежа обављен је током септембра и октобра 2018. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања главних индикатора перформанси (KPI) говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 1.

Voice Results
Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге

Велики градови:
Telenor је имао највећи проценат успешно реализованих позива (скоро 98%), потом следи Telekom Srbija са незнатно мањом вредношћу, па Vip mobile. Најкраће просечно време успоставе везе остварено је у мрежи Telekoma Srbija (4,5 секунди), док је најдуже просечно време успоставе везе измерено у мрежи Vip mobile (5,5 секунди). Telenor је показао најбољи квалитет говорног сигнала (MOS) са постигнутим резултатом од 3,76 (на скали од 1 до 5), за њим следи Vip mobile и Telekom Srbija. Telekom Srbija је имао највећи проценат одбирака са лошим квалитетом говорног сигнала – преко 7% одбирака са вредностима MOS испод 2,3. Друга два оператора постигла су много боље резултате, и то 3,1% за Telenor и 2,74% за Vip mobile.

Мали градови:
Међусобни поредак оператора према оствареним резултатима у малим градовима је био сличан као у великим градовима. Telenor је имао највећи проценат успешно реализованих позива и најбољи квалитет говорног сигнала. Telekom Srbija је имао најкраће време успоставе везе и био је други по проценту успешно реализованих позива, али је имао најмању вредност за квалитет говорног сигнала и највећи проценат одбирака са лошим квалитетом говорног сигнала. Vip mobile је имао најмањи проценат успешно реализованих позива и имао је најдуже време успоставе везе, али је имао најмањи број одбирака са неприхватљивим вредностима за MOS.

Путеви:
Проценат успешно реализованих позива на путевима је генерално био много лошији у односу на градове. Telekom Srbija постигао је најбољи резултат, потом следе Telenor и Vip mobile. Telenor и Telekom Srbija су имали просечно време успоставе везе испод 5 секунди, док је у мрежи Vip mobile та вредност износила преко 6 секунди. Са друге стране, Vip mobile је имао највећу вредност за просечни MOS и најмањи број одбирака са лошим квалитетом говорног сигнала. За њим следе Telenor и Telekom Srbija, са најмањом вредношћу за просечни MOS и највећим процентом одбирака са лошим квалитетом говорног сигнала.

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је у Табели 1.

Велики градови

Voice Results

У великим градовима, сви оператори су имали проценат неуспостављених позива мањи од 3%, што се сматра прихватљивим. Telekom Srbija је имао најмањи проценат неуспостављених позива (1,45%), потом следи Telenor са 1,62% и Vip mobile са 2,81%.

Voice Results

Најмањи проценат прекинутих позива измерен је у Vip mobile мрежи (само 0,37%). Вредност у Telenor мрежи је била незнатно виша (0,49%), док је за Telekom Srbija измерено 0,80%.

Мали градови

Voice Results

У малим градовима, сви оператори су постигли минимално очекиване вредности за проценат успешно обављених позива – укупни проценат неуспостављених и прекинутих позива је био мањи од 3%. Највећи број неуспостављених позива измерен је у мрежи Vip mobile, док је код Telekoma Srbija тај број био незнатно мањи. Telenor је имао најбољи резултат, са мање од 1% неуспостављених позива.

Voice Results

Проценат прекинутих позива у малим градовима био је веома низак за све мобилне операторе. Највећу вредност процента прекинутих позива имао је Telenor и то 0,17%, али, се то генерално сматра врло добрим резултатом.

Путеви

Voice Results

Према очекивањима, резултати на путевима су лошији од резултата у градовима. Није било специфичних зона са овим проблемом, већ су неуспостављени позиви били распоређени по целој земљи. Vip mobile је имао највећи проценат неуспостављених позива (преко 5%), па следи Telenor (испод 4%). Telekom Srbija је имао најмањи проценат неуспостављених позива (3,4%).

Voice Results

Проценат прекинутих позива био је на сличном нивоу у мрежама Telekoma Srbija и Telenora (1,44% и 1,62%, респективно). Најмањи проценат прекинутих позива измерен је у мрежи Vip mobile (1,01%), што је за око 0,5% боље у односу на конкуренцију.

Табела 1. Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, по категоријама

 
Време успоставе везе

На Слици 2 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе, у различитим категоријама.

average call setup
Сл. 2 Просечно време успоставе везе

Сва три оператора су имплементирала fast alerting функционалност и остварила сличне резултате. Telekom Srbija је имао најбоље резултате, са просечним временом успоставе везе за око 1 секунду брже у односу на Vip mobile. Telenor је био на другом месту, а Vip mobile на трећем.

VoLTE (Voice over 4G) технологија тренутно није подржана на телекомуникационом тржишту Србије, те у ситуацијама када је мобилни корисник на 4G мрежи и када успоставља или прима позив, мобилни телефон се пребацује на 3G или 2G мрежу како би се позив реализовао. Ова процедура је позната као CSFB (Circuit Switched FallBack) и део је процедуре успостављања везе. Код сва три оператора углавном се врши прелаз на 3G мрежу.

Telenor је имао најкраће трајање CSFB процедуре, са просечном вредношћу од 0,6 секунди. Vip mobile је имао врло сличан резултат, док је Telekom Srbija на трећем месту, са просечним трајањем дужим од 1 секунде.

Дистрибуција трајања CSFB у великим градовима, за све мобилне операторе, приказана је на Слици 3:

 

csfb duration
Сл. 3 Трајање CSFB процедуре у великим градовима

 
Квалитет говорног сигнала

На Слици 4 приказане су просечне MOS вредности за сва три оператора, у различитим категоријама.

 

average mos
Сл. 4 Просечне MOS вредности

Постоји велики број метода за кодирање говорног сигнала, које омогућавају његов ефикаснији пренос. Који кодек ће се користити зависи од квалитета радио сигнала, расположиве мрежне технологије и капацитета мреже. Да би употребљени кодек омогућио најбољи могући квалитет говорног сигнала, потребни су добри радио услови, одређени радио ресурси, као и да кодек буде подржан на обе стране конекције – као у мрежи, тако и на корисничком терминалу (мобилном телефону). Када је капацитет мреже ограничен, оператори користе кодеке са ефикаснијом компресијом говора, што неповољно утиче на квалитет говорног сигнала. Избор кодека има директан утицај на квалитет говорног сигнала, који се изражава помоћу MOS вредности (од 1 до 5, већа вредност је боља). AMR WB (Adaptive Multi-Rate Wideband) кодек пружа најбољи квалитет говорног сигнала.

Telenor је имао најбољи квалитет говорног сигнала у категоријама Велики и Мали градови, а за њим следе Vip mobile и Telekom Srbija, са незнатно мањим вредностима. Овај резултат је последица технологије и кодека који се користе за реализацију говорног сервиса. Telenor је користио AMR WB кодек у више од 90% одбирака. Telekom Srbija и Vip mobile су користили AMR WB кодек у мањој мери, што је резултирало лошијим квалитетом говорног сигнала у односу на Telenor.