Mobile networks benchmark ПОКРИВЕНОСТ РАДИО СИГНАЛОМ

ПОКРИВЕНОСТ РАДИО СИГНАЛОМ

Радио-фреквенцијски опсези (2G, 3G, 4G) које су користили оператори током ове benchmarking кампање приказани су на Слици 1.

Радио-фреквенцијски опсези по операторима
Сл. 1 Радио-фреквенцијски опсези по операторима

 

2G/GSM: Сва три оператора користила су радио-фреквенцијски опсег 900MHz. Фреквенцијски опсег 1800MHz користили су Telenor и Vip mobile.

3G/UMTS: Сва три оператора користила су радио-фреквенцијски опсег 2100MHz. Фреквенцијски опсег 900MHz у највећој мери користио је Telenor, док га је Telekom Srbija користио у мањем обиму.

4G/LTE: Радио-фреквенцијске опсеге 800MHz и 1800MHz користила су сва три оператора. Telekom Srbija и Vip mobile су користили оба опсега у свим категоријама, док је Telenor највише користио опсег 800MHz за мале градове и на путевима. За тестове преноса података, у свим категоријама, Telekom Srbija и Vip mobile углавном су користили канал ширине 20 MHz, док је Telenor у највећој мери користио канал ширине 10 MHz.

Коришћење агрегације носилаца (CА) зависи од конфигурације мреже, као и од количине послатих података током теста. У великим градовима, Telenor је за 20% тестова преноса података користио LTE агрегацију носилаца, Vip mobile 7% и Telekom Srbija 4%. У малим градовима, агрегација носилаца се користила у много мањој мери – Telekom Srbija је није користио, Telenor око 2% и Vip mobile око 6%. На путевима је било детектовано свега неколико одбирака са агрегацијом носилаца.

Мапе покривања

Статистике покривености радио сигналом приказују дистрибуцију нивоа јачине радио сигнала (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) према критеријумима које је дефинисао РАТЕЛ, приказаним на Слици 2.

  Нивои GSM сигнала Нивои UMTS сигнала Нивои LTE сигнала
Бела - Неприхватљиви нивои L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Зелена - Задовољавајућа -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Жута - Добро -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Црвена - Одлично L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Сл. 2 Прагови нивоа јачине радио сигнала

 

Проценат покривености територије 2G/GSM радио сигналом представљен је на Слици 3.

Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Сл. 3 Покривеност територије 2G/GSM радио сигналом

Мапе покривања 2G/GSM радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 4.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
2g gsm network telnor

Vip mobile
2g gsm network vip

Сл. 4 2G/GSM мапе покривања

Најбољу покривеност 2G/GSM радио сигналом имао је Telekom Srbija. Telenor и Vip mobile су имали нешто лошију 2G/GSM покривеност и лошији квалитет сигнала у односу на Telekom Srbija мрежу.

Проценат покривености територије 3G/UMTS радио сигналом представљен је на Слици 5.

Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Сл. 5 Покривеност територије 3G/UMTS радио сигналом

Мапе покривања 3G/UMTS радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 6.

Telekom Srbija
3G/UMTS mape pokrivanja telekom

Telenor
3G/UMTS mape pokrivanja telenor

Vip mobile
3G/UMTS mape pokrivanja vip

Сл. 6 3G/UMTS мапе покривања

Најбољу покривеност 3G/UMTS радио сигналом имао је Telenor због највећег удела одбирака са добрим нивоом 3G/UMTS сигнала. То је последица рада 3G мреже на 900MHz, са добро развијеном покривеношћу руралних зона.

Проценат покривености 4G/LTE радио сигналом представљен је на Слици 7.

3g umts coverage

Сл. 7 Покривеност територије 4G/LTE радио сигналом

Мапе покривања 4G/LTE радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 8.

Telekom Srbija
4G/LTE mape pokrivanj telekom

Telenor
4G/LTE mape pokrivanj telenor

Vip mobile
4G/LTE mape pokrivanj vip

Сл. 8 4G/LTE мапе покривања

На основу мапа покривања очигледно је да оператори имају различите стратегије развоја 4G/LTE мреже. У зонама ван градова, Telenor је највише користио 4G/LTE на 800MHz. Vip mobile је доминантно користио 4G/LTE на 1800MHz, у мањој мери на 800MHz. Telekom Srbija је био фокусиран на развој 4G/LTE мреже на 800MHz за покривање главних путних праваца.

Сумирајући резултате по свим фреквенцијским опсезима, Vip mobile је имао најмањи удео одбирака са неприхватљивим нивоом 4G/LTE радио сигнала, док је Telenor имао највећи удео одбирака са добрим нивоом 4G/LTE радио сигнала. Telekom Srbija је имао највећи удео одбирака са неприхватљивим нивоом 4G радио сигнала и најмањи удео одбирака са добрим нивоом 4G радио сигнала.