Mobile networks benchmark ПОДАЦИ: РЕЗУЛТАТИ

Benchmarking мобилних мрежа обављен је током септембра и октобра 2017. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања кључних индикатора перформанси (КPI) услуге преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 1. Упоредно су приказане вредности за интернет претраживање (browsing), пренос података (data transfer) и YouTube видео сервисе.

Rezultati testiranja servisa prenosa podataka
Сл. 1 Резултати тестирања сервиса преноса података

 
FDTT HTTP тест капацитета - Download (FDTT HTTP DL, пренос фајла величине 400MB)

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података (Download фајла величине 400MB) приказани су на Слици 2.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 2 Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података (DL 400MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличан проценат успешно реализованих сесија. Vip mobile је остварио највећу просечну брзину преноса података, за 10Mb/s већу у односу на конкуренцију. Сва три мобилна оператора су имала мали проценат одбирака са просечном брзином преноса података мањом од 4Мb/s. Сва три мобилна оператора су остварила велике просечне брзине преноса података због агрегације носилаца (CА). Занимљиво је напоменути да је Vip mobile имао најбољи резултат, иако Telenor користи агрегацију носилаца у највећој мери. Telekom Srbija имао је сличне перформансе као Telenor, у смислу остварених брзина преноса, иако Telekom Srbija најмање користи агрегацију носилаца од свих оператора.

Мали градови:
Сви оператори су остварили сличан проценат успешно реализованих сесија у малим градовима. Агрегација носилаца се мање користила у малим, него у великим градовима. Vip mobile и Telenor користили су у сличној мери CА функционалност. Vip mobile је остварио највећу просечну брзину преноса података.

Путеви:
Telenor је постигао најбољи резултат што се тиче процента успешно реализованих сесија, незнатно слабији био је Vip mobile, док је Telekom Srbija остварио за 1.6 процената слабији резултат у односу на Telenor. Највећу просечну брзину преноса података имао је Vip mobile. Приметно је да је 4G мрежа слабије развијена на путевима, у односу на градове, осим у случају Vip mobile мреже, где се 4G користио у 92% случајева. У односу на Vip mobile, Telenor и Telekom Srbija су остварили просечне брзине преноса података ниже за око 10Mb/s, и имали су већи проценат одбирака чије је брзина преноса испод 4Mb/s.

 
FDTT тест капацитета – Download: Максималне и просечне брзине преноса података

Велики градови
Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података за велике градове дат је на Слици 3. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом.

Vip mobile је имао највећу просечну брзину преноса података, потом следе Telekom Srbija и Telenor.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за велике градове
Сл. 3 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за велике градове

Мали градови:
Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података за мале градове дат је на Слици 4. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом.

Vip mobile је имао највећу просечну и највећу максималну брзину преноса података у малим градовима.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за мале градове
Сл. 4 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за мале градове

Путеви
Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података на путевима дат је на Слици 5. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података на путевима
Сл. 5 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података на путевима

 
FDTT HTTP тест капацитета - Upload (FDTT HTTP UL, пренос фајла величине 400MB)

Резултати тестирање сервиса FDTT HTTP преноса података (Upload фајла величине 400MB) приказани су на Слици 6.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 6 Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података (UL 400MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличан проценат успешно реализованих сесија, и велики проценат тих сесија реализован је коришћењем 4G технологије. Vip mobile је имао највећу просечну брзину преноса података, а за њим следе Telekom Srbija и Telenor. Telekom Srbija је успео да оствари велику просечну брзину преноса података, иако је имао скоро 10% одбирака са брзином испод 2 Mb/s.

Мали градови:
Проценат успешно реализованих сесија у малим градовима био је готово стопроцентан за све операторе. Просечне брзине преноса података су биле мање него у великим градовима (за Vip mobile незнатно, за Telekom Srbija и Telenor у већој мери), али је поредак оператора остао непромењен. У мрежи Telekom Srbija измерено је 13,7% одбирака са малом просечном брзином преноса података (испод 2Mb/s).

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија на путевима био је мањи него у градовима, али и даље на високом нивоу. Просечне брзине преноса података биле су мање него у градовима. Само је Vip mobile задржао велики проценат коришћења 4G за реализацију сесија.

HTTP Пренос података - Download (HTTP DL 3MB)

Резултати тестирање сервиса HTTP преноса података (Download 3MB) приказани су на Слици 7.

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података
Сл. 7 Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (Download 3MB)

Велики градови
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија, на челу са Telenor-ом и Vip mobile-ом, са 99.8% и 99.7% респективно. Vip mobile је имао најкраће просечно време трајања сесије. Добар резултат Vip mobile последица је коришћења 4G технологије и најмањег процента одбирака са малом брзином преноса података. Telekom Srbija је имао већу просечну брзину преноса података од Telenor-а, али и велики број одбирака чија је просечна брзина мања од 4Mb/s, што је разлог да је просечно време трајања сесије у ове две мреже било на сличном нивоу.

Мали градови:
Слично као и у великим градовима, Vip mobile је имао најбољи укупни резултат, а за њим следе Telekom Srbija и Telenor. И поред тога што је имао савршен проценат успешно реализованих сесија (100%), Telenor је имао најнижу просечну брзину преноса података и најдуже просечно време трајања сесије. Telekom Srbija је имао највећи број одбирака са просечном брзином испод 4Mb/s.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија је на путевима био мањи него у градовима. Vip mobile је остварио најбољи резултат јер је имао најкраће просечно време трајања сесије и добар проценат успешно реализованих сесија. Telenor је имао врло добар проценат успешно реализованих сесија, али мању просечну брзину преноса података, што је резултирало дужим трајањем сесија. Telekom Srbija је имао најмањи проценат успешно реализованих сесија, док је за просечно време трајања сесије и просечну брзину преноса података остварио боље резултате од Telenor-а.

HTTP Пренос података - Upload (HTTP UL 1MB)

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (Upload 1MB) приказани су на Слици 8.

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (UL 1MB)
Сл. 8 Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (UL 1MB)

Велики градови:
Сви мобилни оператори имали су врло висок проценат успешно реализованих сесија и постигли су идентичан резултат. Telenor је имао највећу просечну брзину преноса података и најкраће просечно време трајања сесије, највише због високог процента коришћења 4G технологије за реализацију сервиса (скоро 100%). Telekom Srbija је имао већу просечну брзину преноса података од Vip mobile, али дуже просечно време трајања сесије, и то углавном због великог процента одбирака чија је просечна брзина била испод 2Mb/s (8,8%).

Мали градови:
У малим градовима, Telenor је био доминантан са одличним процентом успешно реализованих сесија и врло кратким временом трајања сесије. Vip mobile је остварио други најбољи резултат по вредности успешно реализованих сесија и просечној брзини преноса података, док је Telekom Srbija имао најслабији резултат. Telekom Srbija је имао висок проценат одбирака (10,1%) са малом просечном брзином преноса података (испод 2Mb/s).

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија на путевима био је мањи него у градовима. Telenor је имао најбољи проценат успешно реализованих сесија, али је Vip mobile имао најкраће просечно време трајање сесије, углавном због малог процента одбирака са малом просечном брзином преноса података. Telekom Srbija је имао преко 26% одбирака чија је просечна брзина преноса података била мања од 2Mb/s.

 
HTTP Browsing

Резултати тестирања browsing сервиса приказани су на Слици 9.

Резултати тестирања browsing сервиса
Сл. 9 Резултати тестирања browsing сервиса

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија за live и статичку Kepler web страницу био је на врло добром нивоу за сва три оператора, с тим што су резултати за референтну Кеpler web страницу били незнатно бољи, углавном због мање величине странице. Сви оператори користили су у великом проценту 4G технологију за реализацију сервиса, што је резултирало краћим трајањем сесија. Иако је Telekom Srbija имао најмањи проценат успешно реализованих сесија, остварио је најкраће време трајања browsing сесија. Vip mobile је остварио најслабије резултате када је реч о времену трајања сесије за Kepler референтну web страницу, а друго место када је реч о времену трајања сесије за live web странице.

Мали градови:
У малим градовима, Telekom Srbija је имао најмањи проценат успешно реализованих сесија, али и најкраће време трајања сесија. Vip mobile је имао најкраће време трајања live web сесија.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија био је мањи на путевима него у градовима. Telenor и Telekom Srbija су имали велики проценат сесија реализованих коришћењем 3G технологије, док је 93% одбирака у Vip mobile мрежи било у 4G технологији. Telekom Srbija је имао најмањи проценат успешно реализованих сесија за Kepler и live web странице. Telenor је имао највећи проценат успешно реализованих сесија.

YouTube видео сервис

Тестирање YouTube видео сервиса спроведено је у складу са ITU препоруком Ј.343.1, која се односи на оцењивање квалитета видео сигнала из корисничког угла. Овим моделом се мери визуелни ефекат просторне и временске деградације видео сигнала, која је последица кодирања видео сигнала, грешака у трансмисији или репродукцији. Овај модел (Ј.343.1) подразумева нереферентни метод, што омогућава процену квалитета било ког видео садржаја. За потребе тестирања квалитета YouTube видео сервиса, користио се live стриминг садржај са преносом у реалном времену, како би се избегло баферовање клипова и репродукција видео садржаја сачуваних у меморији. Резултат коришћења овог модела је оцена квалитета видео сигнала која се изражава скалом од 1 до 5 (VMOS, Video Mean Opininion Score), где 5 представља најбољу вредност.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 10.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса
Сл. 10 Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Велики градови:
Telenor и Vip mobile остварили су сличан резултат за проценат успешно реализованих сесија као и за време потребно да се прикаже прва слика YouTube видеа, док је Telekom Srbija имао незнатно слабије резултате. Telenor је имао најбољи проценат непрекинутих видеа, за њим следе Telekom Srbija и Vip mobile. Сва три оператора имала су врло добру вредност VMOS параметра. Telenor је остварио незнатно већу вредност VMOS у односу на конкуренцију, због већег коришћења одбирака у full HD резолуцији (1080p) и без одбирака са резолуцијом испод 480p.

Мали градови:
Сва три оператора имала су врло висок проценат успешно реализованих сесија, с тим што је Vip mobile био незнатно бољи од других. Telenor је имао најкраће време потребно да се прикаже прва слика YouTube видеа. Проценат непрекинутих видеа био је сличан код Telenor-а и Vip mobile-а, и на добром нивоу – преко 97.5% видеа било је без икаквих прекида. Средња вредност за VMOS била је врло добра за све операторе.

Путеви:
Telekom Srbija је имао најмањи проценат успешно реализованих сесија. Дуже време потребно да се прикаже прва слика YouTube видеа је приметно за Telekom Srbija и Telenor. За Telekom Srbija и Telenor, проценат непрекинутих видеа на путевима је био лошији у односу на градове, док је Vip mobile задржао добар ниво – 95.7% видеа без икаквих прекида. Вредности VMOS код Telekom-а Srbija и Telenor-а биле су деградиране у односу на вредности остварене у градовима, углавном због мањег коришћења 4G мреже за реализацију сервиса. Vip mobile је остварио најбољи резултат са преко 94% одбирака у full HD резолуцији и VMOS у износу од 3,86.

Ping

Резултати ping тестова приказани су на Слици 11.

Ping testovi
Сл. 11 Ping тестови

Велики градови
Просечна вредност pinga код сва три оператора била је на сличном нивоу и износила је око 30ms, што представља типичну вредност у 4G мрежама. Telenor је имао најбољи резултат захваљујући томе што није имао одбирке са великим кашњењем.

Мали градови:
Просечна вредност pinga била је на добром нивоу за сва три оператора. У односу на велике градове, просечан ping у мрежама Telekom-а Srbija и Telenor-а је повећан.

Путеви:
Просечан ping на путевима био је значајно деградиран у мрежи Telekom-a Srbija (62ms) што је ближе вредностима које се очекују у 3G мрежама (око 100ms). Telenor и Vip mobile су задржали добре вредности pinga (35ms).