Коначан резултат

Бенчмарк мобилних мрежа спроведен је током септембра, октобра и новембра 2022. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупни резултат, односе само на тај период.

Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Важно је напоменути да је бенчмарк мобилних мрежа ове године спроведен у складу са ETSI 103 559 Анекс А методологијом бодовања.

За оцењивање укупних перформанси и рангирање мобилних мрежа тестиране су следеће услуге:

 • Говорна услуга са 40% учешћа у укупном резултату
 • Услуге преноса података са 60% учешћа у укупном резултату, подељене по појединим услугама података на:
  • Web browsing са 22,80% учешћа у укупном резултату
  • Услуге преноса података малог фајла, са 15% учешћа у укупном резултату
  • YouTube са 13,20% учешћа у укупном резултату
  • WhatsApp поруке са 9% учешћа у укупном резултату.

Тестови су спроведени у различитим категоријама. Према ETSI TR 103 559 Анекс А постоје три главне категорије, које се даље деле на поткатегорије:

Градови:
 • Велики градови
 • Средњи градови
 • Мали градови
Путеви:
 • Аутопутеви
 • Главни путеви
 • Рурални путеви
Комплементарне зоне:
 • Железнички коридори
 • Hot-spot-ови

Применом ове методологије, Telekom Srbija је остварио најбољи укупни резултат у вредности од 88,70 (од могућих 100) поена, а затим следе А1 Srbija са 86, 98 (од могућих 100) поена и Yettel са 84,06 (од могућих 100) поена.

Telekom Srbija је остварио најбољи резултат у овогодишњој бенчмарк кампањи. А1 Srbija је био другопласиран, а Yettel се пласирао као трећи. Ипак, разлика у вредностима оствареног укупног резултата између оператора указује на сличан ниво квалитета услуга које мобилни оператори пружају својим корисницима.

Резултати бенчмарка мобилних мрежа, груписаних по свим категоријама агрегације: Велики градови, Средњи градови, Мали градови, Аутопутеви, Главни путеви, Рурални путеви, Возови, Hot-spots, као и укупни остварени резултат, за све услуге приказани су на Слици 1. Вредности по категоријама, приказане на десној страни, представљају пондерисане вредности коришћене за израчунавање коначног резултата, приказаног на левој страни.

Сл.1. Укупни и пондерисани резулат за различите категорије по операторима
Сл.1. Укупни и пондерисани резулат за различите категорије по операторима

Укупни резултат за тестирање говорне услуге, као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 2.

Сл.2. Укупни резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима
Сл.2. Укупни резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупни резутат за тестирање услуга преноса података (услуга преноса података малог фајла, web browsing, YouTube-а и преноса WhatsApp порука), као и резултати за различите категорије приказани су на Слици 3.

Сл.3. Укупан резултат за тестирање услуге преноса података и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима
Сл.3. Укупан резултат за тестирање услуге преноса података и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Остварени резултати тестирања 5 главних типова услуга за сва три мобилна оператора приказани су на Слици 4. Графикон представља остварене резултате за сваки тип услуге, односно проценат оствареног резултата у односу на максималан могући скор по услугама и омогућава процену разлике у квалитету између оператора.

Сл.4. Остварени резултати тестирања 5 главних типова услуга, по операторима
Сл.4. Остварени резултати тестирања 5 главних типова услуга, по операторима

Сва три мобилна оператора су остварила задовољавајуће вредности параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator) тестова говорне услуге у скоро свим агрегацијама. Код свих мобилних оператора квалитет говорне услуге на железничким коридорима је на нижем нивоу у односу на остале агрегације, па би оператори требало да унапреде ниво квалитета говорне услуге на овој агрегацији. Yettel је имао највећи број лоших одбирака за услугу преноса говора на путевима.

Telekom Srbija је остварио најбоље резултате за већину услуга преноса података. А1 Srbija је имао сличне, али боље резултате на тестовима преноса података за преузимање малог фајла. Оба оператора су постигла резултат између 55% и 60% од максималног могућег броја поена на тестовима услуга преноса података малог фајла. Због остварених већих просечних брзина преузимања малих фајлова, А1 Srbija је остварио благу предност. Yettel је имао лошије перформансе, углавном због лошијих резултата на тестовима преноса података за преузимање малог фајла.