ПОКРИВЕНОСТ РАДИО СИГНАЛОМ

Радиофреквенцијски опсези (2G, 3G, 4G) које су користили оператори током ове бенчмарк кампање приказани су на Слици 1.

Сл. 1. Радио-фреквенцијски опсези по операторима
Сл. 1. Радио-фреквенцијски опсези по операторима

 

2G/GSM: Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 900 MHz. Фреквенцијски опсег 1800 MHz користио је A1 Srbija, док је исти опсег Yettel користио у мало мањем обиму.

3G/UMTS: Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 2100 MHz, ове године са смањеном укупном ширином опсега на располагању. Радиофреквенцијски опсег 900 MHz користили су Telekom Srbija и Yettel. 

4G/LTE: Радиофреквенцијске опсеге 800 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz користила су сва три оператора. У великим и средњим градовима, сва три оператора су углавном користила LTE-3/4CA, где је A1 Srbija користио до 4CA, што је укупно резултирало са 50 MHz доступном ширином опсега за овог оператора. У малим градовима, A1 Србија је и ове године показао искоришћеност LTE-4CA, док су Telekom Srbija и Yettel користили LTE-3CA са каналом ширине 40 MHz. Најмање подручја са агрегацијом носилаца на путевима уочено је у Yettel-овој мрежи.

Коришћење агрегације носилаца (CA) зависи од конфигурације мреже, као и од количине послатих података током теста. У великим и средњим градовима, A1 Srbija и Telekom Srbija су у 98% случајева користили LTE CA, док је Yettel користио у 97% случајева. На аутопутевима LTE CA је највише користио Telekom Srbija са 98%, A1 Srbija је био други са 96% и Yettel последњи са 80%. На главним путевима је A1 Srbija највише користио LTE CA са 87%, Telekom Srbija је био други са 70%, а Yettel последњи са 52%. На руралним путевима искоришћеност LTE CA била је најнижа, са 75% за A1 Srbija, 57% за Telekom Srbija и 42% за Yettel. 

Мапе покривања

Статистике покривености радио сигналом приказују дистрибуцију нивоа јачине радио сигнала (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) према критеријумима које је дефинисао РАТЕЛ, приказаним на Слици 2:

  Нивои GSM сигнала Нивои UMTS сигнала Нивои LTE сигнала
Неприхватљиви L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
задовољавајућа -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Добро -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Одлично L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Сл. 2 Прагови нивоа јачине радио сигнала


Проценат покривености територије 2G/GSM радио сигналом представљен је на Слици 3.

Сл. 3 Покривеност територије 2G/GSM радио сигналом

Сл. 3 Покривеност територије 2G/GSM радио сигналом

Мапе покривања 2G/GSM радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 4.

A1 Srbija
2g gsm network a1

Telekom Srbija
2g gsm network telekom-srbija

Yettel
Сл. 4 2G/GSM мапе покривања

Сл. 4 2G/GSM мапе покривања

Најбољу покривеност 2G/GSM мрежом остварили су A1 Srbija и Telekom Srbija, а затим Yettel који је имао лошију покривеност 2G/GSM у односу на конкуренте.

Проценат покривености територије 3G/UMTS радио сигналом представљен је на Слици 5.

Сл. 5 Покривеност територије 3G/UMTS радио сигналом

Сл. 5 Покривеност територије 3G/UMTS радио сигналом

Мапе покривања 3G/UMTS радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 6.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
3g umts network telekom-srbija

Yettel
Сл. 6 3G/UMTS мапе покривања

Сл. 6 3G/UMTS мапе покривања

Мрежа са најбољом 3G/UMTS покривеношћу је и ове године била Yettel. Овај резултат је узрокован коришћењем UMTS 900 MHz, са добро развијеном покривеношћу ван градова. Telekom Srbija и A1 Srbija имали су поново сличан ниво сигнала.

Проценат покривености 4G/LTE радио сигналом представљен је на Слици 7.

Сл. 7 Покривеност територије 4G/LTE радио сигналом

Сл. 7 Покривеност територије 4G/LTE радио сигналом

Мапе покривања 4G/LTE радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 8.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
4g lte network telenor

Yettel
Сл. 8 4G/LTE мапе покривања

Сл. 8 4G/LTE мапе покривања

4G/LTE покривеност је показала да сви оператори пружају сличан, веома добар ниво покривености где Telekom Srbija има највећи удео одбирака са одличним нивоом 4G/LTE сигнала (> -80dBm), а одмах за њим је био Yettel. A1 Srbija је иза два оператора, са најмањим уделом одбирака са одличним нивоом 4G/LTE сигнала, али зато има највећи удео одбирака у опсегу доброг покривања (-100dBm-80dBm).