ГОВОР: РЕЗУЛТАТИ

Бенчмарк мобилних мрежа обављен је током октобра и новембра 2022. године, тако да се измерене и добијене вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања параметара квалитета говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 1.

Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге
Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге

Велики градови:
Telekom Srbija је остварио 100% успешно успостављених позива, остали оператори имали су незнатно мање резултате. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе. Сви оператори су остварили сличан, скоро максимални квалитет говорног сигнала (МОС).

Средњи градови
A1 Srbija и Yettel су постигли одличне проценте успешно успостављених позива, Telekom Srbija је био незнатно иза. A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе. Сви оператори су остварили сличан, скоро максимални квалитет говорног сигнала (МОС).

Мали градови:
Telekom Srbija и Yettel су имали одличне проценте успешно успостављених позива, док је A1 Srbija остварио за скоро 0,5% слабији резултат. A1 Srbija је остварио најкраће просечно време успоставе везе. Сви оператори су остварили сличан, скоро максимални квалитет говорног сигнала (МОС).

Аутопутеви:
Вредности процената успешно успостављених позива биле су на одличном нивоу за сва три оператора. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе, A1 Srbija је био незнатно иза. Сви оператори су остварили сличан, скоро максимални квалитет говорног сигнала (МОС).

Главни путеви:
Највећи проценат успешно успостављених позива остварио је A1 Srbija. Telekom Srbija и Yettel били су иза. A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе, Yettel је био други, док је Telekom Srbija био на последњем месту. Yettel и A1 Srbija су имали приближан квалитет говорног сигнала (МОС), боље од Telekoma Srbija.

Рурални путеви:
Највећи проценат успешно успостављених позива остварио је A1 Srbija. Најслабији резултат имао је Telekom Srbija, док је Yettel био у средини. Према очекивањима, вредности МОС параметра су биле ниже него код осталих агрегација. A1 Srbija је имао више вредности МОС параметра и најкраће просечно време успоставе везе у односу на конкуренте.

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је испод.

Велики градови

У великим градовима сви оператори су постигли добре резултате. Telekom Srbija је остварио најбољи резултат, није имао неуспостављене позиве.

Voice Results

Telekom Srbija није имао прекинуте позиве, док су A1 Srbija и Yettel били изједначени, са по једним прекинутим позивом.

Средњи градови

Voice Results

У средњим градовима, сви оператори су имали мали проценат неуспостављених позива. A1 Srbija и Yettel су имали по један неуспостављен позив, док је Telekom Srbija имао два.

Voice Results

A1 Srbija и Yettel нису имали прекинуте позиве, док је Telekom Srbija имао само један.

Мали градови

Voice Results

У малим градовима, сви оператори су имали одличан проценат неуспостављених позива. Telekom Srbija и Yettel без иједног неуспостављеног позива.

Voice Results

Ниједан оператор није имао прекинуте позиве у агрегацији малих градова.

Аутопутеви

Voice Results

Ниједан оператор није имао неуспостављене позиве у агрегацији аутопутева.

Voice Results

A1 Srbija није имао прекинуте позиве. Telekom Srbija је имао један, а Yettel два.

Главни путеви

Voice Results

На главним путевима сви оператори су постигли добре резултате. A1 Srbija је имао најмање неуспостављених позива.

Voice Results

Сви оператори имали су испод 1% прекинутих позива, највише Yettel – 0,84%.

Рурални путеви

Voice Results

На руралним путевима, сви оператори су имали висок проценат неуспостављених позива, најмање A1 Srbija – 0,29%.

Voice Results

По броју прекинутих позива, предњачио је Yettel – 2,35%, следи A1 Srbija – 1,18%. Најмањи проценат прекинутих позива остварио је Telekom Srbija – 0,82%, што је најбољи резултат.

Табела 1. Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, по категоријама

 
Време успоставе везе

На Слици 2 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе у различитим категоријама.

Сл. 2 Просечно време успоставе везе

Сл. 2 Просечно време успоставе везе

Telekom Srbija и A1 Srbija су били испред Yеттеl-а у градовима и на аутопутевима. На главним и руралним путевима, Telekom Srbija је имао најдуже просечно време успоставе везе, где је A1 Srbija опет имао најкраће просечно време успоставе везе, а за њим следи Yettel.

Дистрибуција просечног времена успоставе везе за све операторе у великим градовима приказана је на Слици 3.

 

Сл. 3. ДИстрибуција просечног времена успоставе везе у великим градовима
Сл. 3. ДИстрибуција просечног времена успоставе везе у великим градовима

 
Квалитет говорног сигнала

На Слици 4 приказане су просечне MOS вредности за све операторе у различитим категоријама.

 

Сл. 4 Просечне MOS вредности
Сл. 4 Просечне MOS вредности

Постоји велики број метода за кодирање говорног сигнала, које омогућавају његов ефикаснији пренос. Који кодек ће се користити, зависи од квалитета радио сигнала, расположиве мрежне технологије и капацитета мреже. Да би употребљени кодек омогућио најбољи могући квалитет говорног сигнала, потребни су добри радио услови, одређени радио ресурси, као и да кодек буде подржан на обе стране конекције – како у мрежи, тако и на корисничком терминалу (мобилном телефону). Када је капацитет мреже ограничен, оператори користе кодеке са ефикаснијом компресијом говора, што неповољно утиче на квалитет говорног сигнала. Избор кодека има директан утицај на квалитет говорног сигнала, који се изражава уз помоћ MOS вредности (од 1 до 5, већа вредност је боља). EVS (Enhanced Voice Services) кодек пружа најбољи квалитет говорног сигнала.

Telekom Srbija остварио је најбољи квалитет говорног сигнала (МОС) у великим и малим градовима, где је A1 Srbija имао најбоље резултате у средњим градовима. Резултати на путевима су нешто лошији него у другим агрегацијама, али на веома високом нивоу код свих оператора. На аутопутевима, Telekom Srbija је имао најбоље просечне МОС вредности, док је A1 Srbija то имао на главним и руралним путевима. Yettel је био незнатно иза конкуренције у свим агрегацијама, осим на главним путевима, где су били бољи од Telekoma Srbija.

Резултати тестирања параметара квалитета говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 5.

 

Сл. 5 Резултати тестирања говорне услуге
Сл. 5 Резултати тестирања говорне услуге

Возови:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно успостављених позива, Yettel је био други, док је A1 Srbija имао незнатно мање резултате. Свеукупно, овај параметар је био нижи у односу на остале агрегарције, углавном због тунела и планинских подручја.

Hot-spot-ови:
Као у великим градовима, сви оператори су имали одличне проценте успешно успостављених позива. Свеукупно, Telekom Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе, одмах иза је био A1 Srbija, а затим и Yettel. Сви оператори су остварили сличан квалитет говорног сигнала (MOS).

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је испод.

 
Возови

Voice Results

Сва три оператора су имала висок проценат неуспостављених позива. Ова агрегација је најизазовнија због мање доступности и поузданости услуга.

Voice Results

Yettel је имао највећи проценат прекинутих позива, преко 5%.Telekom Srbija је имао најмањи проценат од 3,09%, а A1 Srbija је био одмах иза са 3,66%.

Hot Spots

Voice Results

Telekom Srbija и Yettel нису имали неуспостављене позиве, док је A1 Srbija имао само један.

Voice Results

Yettel није имао прекинуте позиве у овој агрегацији због одличне конективности, док су Telekom Srbija и A1 Srbija забележили по један прекинут позив.

 
Време успоставе везе

На Слици 6 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе у различитим категоријама.

 

Сл. 6 Просечно време успоставе везе
Сл. 6 Просечно време успоставе везе

A1 Srbija је имао краће просечно време успоставе везе у односу на остала два оператора, у возовима. Што се hot-spot-ова тиче, Telekom Srbija је постигао најбољи резултат, A1 Srbija је имао готово исти резултат, затим следи Yettel.

 
Квалитет говорног сигнала

На Слици 7 приказане су просечне MOS вредности за све операторе у различитим категоријама.

 

Сл. 7 Просечне MOS вредности
Сл. 7 Просечне MOS вредности

Квалитет говорног сигнала (MOS) на hot-spot-овима био је скоро једнак за сва три оператора. Резултати у возовима су били слабији него код осталих агрегација, због захтевних планинских подручја, што је довело до ниских MOS вредности, где је A1 Srbija имао најбољи резултат, Telekom Srbija је био други, затим следи Yettel.