Анализа тренда

Почевши од 2021. године методологија бодовања је промењена и спроводи се према ETSI TR 103559 Анекс А. Стога је могуће извршити анализу тренда по годинама само кроз међусобно поређење позиција које су оператори заузели на основу коначног резултата током спроведених бенчмарк кампања. Разлике у методологији овогодишњег бенчмарк пројекта у односу на претходне, у типовима спроведених тестова и оцењивању перформанси знатно ограничавају анализу тренда.

Сл.1. Коначан резултат – 2022. година
Сл.1. Коначан резултат – 2022. година

Сл. 2 Поређење коначног резултата по годинама
Сл. 2 Поређење коначног резултата по годинама

Позиције које су оператори освајали на основу коначног резултата током бенчмарк кампања које је РАТЕЛ спроводио током година мењале су се значајно, као што је приказано на Слици 2. Сви оператори су унапредили квалитет својих мрежа током година спровођења бенчмарка мобилних комуникационих мрежа у Србији.

Напомене:

Како би се разликовали резултати постигнути у бенчмарк кампањама током година, коришћене су различите нијансе боја резултата. Најсветлија нијанса представља резултат бенчмарк кампање из 2017, а најтамнија нијанса резултат бенчмарк кампање из 2022. године. Пример је дат на Слици 3.

Од марта 2022. године Telenor званично послује под именом Yettel, са компанијском светло зеленом бојом.

Сл. 3. Нијансе које означавају резултате по годинама
Сл. 3. Нијансе које означавају резултате по годинама