ПОДАЦИ: РЕЗУЛТАТИ

Benchmarking мобилних мрежа обављен је током септембра и октобра 2020. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања главних индикатора (KPI) услуге преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 1. Упоредно су приказане вредности за интернет претраживање (browsing), пренос података (data transfer) и YouTube видео сервисе.

Rezultati testiranja servisa prenosa podataka
Сл. 1 Резултати тестирања услуга преноса података

 
Пренос великог фајла – Download

Резултати тестирања услуге преноса великих фајлова (Download фајла величине 400 MB) приказани су на Слици 2.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 2 Резултати тестирања услуге преноса великих фајлова (DL 400 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличан проценат успешно реализованих сесија. Највећу просечну брзину преноса података од 93 Mb/s имао је Telenor, док су Telekom Srbija и Vip mobile остварили сличан резултат (66 Mb/s и 61 Mb/s, респективно). Сва три мобилна оператора су имала мали проценат одбирака са просечном брзином преноса података мањом од 4 Mb/s. Сва три мобилна оператора су остварила велике просечне брзине преноса података због агрегације носилаца (CA).

Мали градови:
Сви оператори су остварили сличан проценат успешно реализованих сесија у малим градовима. Telenor је остварио највећу просечну брзину преноса података, потом следе Vip mobile и Telekom Srbija.

Путеви:
Telekom Srbija је постигао најбољи резултат када је реч о проценту успешно реализованих сесија, незнатно слабији резултат је имао Telenor, док је Vip mobile остварио за 3 процената слабији резултат у односу на Telekom Srbija. Захваљујући коришћењу агрегације носилаца у већем обиму у односу на конкуренцију, највећу просечну брзину преноса података имао је Vip mobile (55,28 Mb/s), што је за 8 Mb/s више од првог пратиоца Telenora.

 
Пренос великог фајла – Download: Максималне и просечне брзине преноса података

Велики градовиОвај параметер приказује просечне и максималне могућности мреже за континуално преузимање велике количине података. Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података за велике градове дат је на Слици 3. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом.

Telenor је имао највећу просечну брзину преноса података, потом следе Telekom Srbija и Vip mobile. Највећа максимална брзина преноса података остварена је у Telenor мрежи.
 

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за велике градове
Сл. 3 Пренос великог фајла: Максималне и просечне брзине преноса података за велике градове

Мали градови:
Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података за мале градове дат је на Слици 4. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом. 

И у малим градовима, Telenor је имао највећу просечну брзину преноса података, потом следе Vip mobile и Telekom Srbija. Највећа максимална брзина преноса података остварена је у Telenor мрежи. 
 

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за мале градове
Сл. 4 Пренос великог фајла: Максималне и просечне брзине преноса података за мале градове

ПутевиУпоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података на путевима дат је на Слици 5. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом. 

Vip мобиле је имао највећу просечну брзину преноса података, док је Telenor jе постигао највећу максималну брзину преноса података.
 

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података на путевима
Сл. 5 Пренос великог фајла: Максималне и просечне брзине преноса података на путевима

 
Пренос великог фајла – Upload

Резултати тестирања услуге преноса великих фајлова (Upload фајла величине 400 MB) приказани су на Слици 6.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 6 Резултати тестирања услуге преноса великих фајлова (UL 400 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличан проценат успешно реализованих сесија, и велики проценат тих сесија реализован је коришћењем 4G технологије. Telenor је постигао најбољи резултат када је реч о просечној брзини преноса података, незнатно слабији резултат је имао Telekom Srbija, док је Vip mobile спорији за 8 Mb/s од Telenora. Сва три оператора су имала низак проценат одбирака са брзином испод 2 Mb/s.

Мали градови:
Проценат успешно реализованих сесија у малим градовима био је готово стопроцентан за све операторе. Просечне брзине преноса података биле су мање него у великим градовима.

Путеви:
Највећи проценат успешно реализованих сесија на путевима имао је Telekom Srbija. Просечна брзина преноса података била је значајно мања него у градовима. Vip mobile је имао највише одбирака са малом просечном брзином преноса података (преко 9%).

Пренос малог фајла – Download

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB) приказани су на Слици 7.

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података
Сл. 7 Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије и највећу просечну брзину преноса података. Vip mobile је имао већи број одбирака чија је просечна брзина мања од 4 Mb/s у односу на друга два оператора.

Мали градови:
Слично као у великим градовима, Telekom Srbija је имао најбољи укупни резултат, а за њим следе Telenor и Vip mobile. Број одбирака са просечном брзином преноса података испод 4 Mb/s је био на сличном нивоу код свих оператора.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија на путевима био је очекивано мањи него у градовима. Telekom Srbija је остварио најкраће просечно време трајања сесије и највећу просечну брзину преноса података. Telenor је имао већу просечну брзину преноса података у односу на Vip mobile, али због највећег процента одбирака чија је просечна брзина преноса података мања од 4 Mb/s, имао је најдуже просечно време трајања сесије.

Пренос малог фајла – Upload

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1 MB) приказани су на Слици 8.

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (UL 1 MB)
Сл. 8 Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (UL 1 MB)

Велики градови:
Сви мобилни оператори имали су врло висок проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija и Telenor имали су слично просечно време трајања сесије и сличну просечну брзину преноса података. Vip mobile је имао највећи број одбирака чија је просечна брзина преноса података испод 2 Mb/s. 

Мали градови:
У малим градовима, сви мобилни оператори имали су веома висок проценат успешно реализованих сесија. Telenor је имао највећу просечну брзину преноса података и најмање одбирака чија је просечна брзина преноса података испод 2 Mb/s што је резултирало да оствари најкраће просечно време трајања сесије.

Путеви:
Очекивано, проценат успешно реализованих сесија на путевима био је мањи него у градовима, где је Telekom Srbija имао предност. Telekom Srbija и Telenor су имали слично просечно време трајање сесије и просечну брзину преноса података, док је најмањи проценат одбирака чија је просечна брзина преноса података испод 2 Mb/s имао Telenor. Vip mobile је имао лошије резултате у односу на ова два оператора.

 
HTTP Browsing

Резултати тестирања browsing услуга приказани су на Слици 9.

Резултати тестирања browsing сервиса
Сл. 9 Резултати тестирања browsing услуга

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија за live и статичку web страницу био је на високом нивоу за Telekom Srbija и Telenor. Vip mobile је имао проблем са DNS сервером, што је довело до лошијих резултата за тај параметар. Просечно време трајања сесије било је слично за све операторе, при чему је Telekom Srbija имао благу предност код live страница.

Мали градови:
У малим градовима, слично као у великим градовима, Telekom Srbija и Telenor су имали врло добре резултате. Проблем са DNS сервером утицао је на проценат успешно реализованих сесија у Vip мобиле мрежи. 

Путеви:
Процент успешно реализованих сесија био је незнатно мањи на путевима него у градовима. Telekom Srbija је имао најбоље перформансе у овој категорији. Проблем са DNS сервером утицао је на проценат успешно реализованих сесија у Vip mobile мрежи.

YouTube видео сервис

Тестирање YouTube видео сервиса спроведено је у складу са ITU препоруком J.343.1, која се односи на оцењивање квалитета видео сигнала из корисничког угла. Овом методологијом се мери визуелни ефекат просторне и временске деградације видео сигнала, која је последица кодирања видео сигнала, грешака у трансмисији или репродукцији. Ова методологија мерења (J.343.1) подразумева нереферентни метод, што омогућава процену квалитета било ког видео садржаја. За потребе тестирања квалитета YouTube видео сервиса, користио се live streaming садржај са преносом у реалном времену, како би се избегло баферовање клипова и репродукција видео садржаја сачуваних у меморији. Резултат коришћења овакве методологије мерења је оцена квалитета видео сигнала која се изражава скалом од 1 до 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score),где 5 представља најбољу вредност.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 10.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса
Сл. 10 Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Велики градови:
Telekom Srbija и Telenor су имали сличан проценат успешно релизованих сесија. Проблем са DNS сервером утицао је на проценат успешно реализованих сесија у Vip mobile мрежи. Резултати осталих тестова су били на сличном нивоу за све операторе.

Мали градови:
Слично као у у великим градовима, Telekom Srbija и Telenor су имали врло добре резултате. Проблем са DNS сервером утицао је на проценат успешно реализованих сесија у Vip mobile мрежи. Код осталих тестова, перформансе сва три оператора биле су на сличном нивоу.

Путеви:
И на путевима, проценат успешно реализованих сесија био је на високом нивоу код Telekoma Srbija и Telenora. Проблем са DNS сервером утицао је на проценат успешно реализованих сесија у Vip mobile мрежи. Резултати осталих тестова су били на сличном нивоу за све операторе.

Ping

Резултати ping тестова приказани су на Слици 11.

Ping testovi
Сл. 11 Ping тестови

Велики градови
Просечна вредност ping-а код сва три оператора била је на сличном нивоу и износила је испод 20 ms, што представља врло добру вредност у 4G мрежама.

Мали градови:
Просечна вредност ping-а била је на добром нивоу за сва три оператора. Telenor је имао најбољи резултат са 23 ms, следе Vip mobile (24 ms) и Telekom Srbija (25 ms).

Путеви:
Просечан ping на путевима био је на добром нивоу за сва три оператора. Ова вредност је била идентична код свих оператора (24 ms).