ГОВОР: РЕЗУЛТАТИ

Benchmarking мобилних мрежа обављен је током септембра и октобра 2020. године, тако да се измерене и добијене вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања параметара квалитета говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 1.

Voice Results
Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге

Велики градови:
Телеком Србија је имао највећи проценат успешно реализованих позива (преко 99%), потом следе Telenor и Vip mobile. Најкраће просечно време успоставе везе остварено је у мрежама Telekom Srbija и Telenor (1,45 секунди). Telenor је показао најбољи квалитет говорног сигнала (MOS), са постигнутим резултатом од 4,49 (на скали од 1 до 5).

Мали градови:
Међусобни поредак оператора према оствареним резултатима у малим градовима је био сличан као у великим градовима. Проценат успешно реализованих позива је на сличном нивоу за све операторе. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе. Најбољи квалитет говорног сигнала остварио је Telenor (4,50).  

Путеви:
Проценат успешно реализованих позива на путевима је генерално био лошији у односу на градове, где је Telekom Srbija постигао најбољи резултат. Најкраће просечно време успоставе везе (1,73 секунди) и најбољи квалитет говорног сигнала (4,34) остварио је Vip mobile.

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је у Табели 1.

Велики градови

Voice Results

У великим градовима, сви оператори су остварили добар резултат. Telekom Srbija и Telenor имали су проценат неуспостављених позива испод 1%.

Voice Results

Најмањи проценат прекинутих позива имао је Telenor (0,17%). Вредност у Vip mobile и Telekom Srbija мрежи била је незнатно виша (0,23% и 0,29%, респективно).

Мали градови

Voice Results

У малим градовима, сви оператори су имали укупан проценат неуспостављених и прекинутих позива мањи од 3%. Telekom Srbija је имао најбољи резултат, са 0,25% неуспостављених позива.

Voice Results

Проценат прекинутих позива у малим градовима био је веома низак за све мобилне операторе. 

Путеви

Voice Results

Резултати на путевима су били лошији од резултата у градовима. Vip mobile је имао највећи проценат неуспостављених позива (преко 6%).

Voice Results

Проценат прекинутих позива био је на сличном нивоу у мрежама Telekom Srbija и Vip mobile (0,60% и 0,83%, респективно). Највећи проценат прекинутих позива измерен је у мрежи Telenor-a (1,46%).

Табела 1. Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, по категоријама

 
Време успоставе везе

На Слици 2 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе у различитим категоријама.

average call setup

Сл. 2 Просечно време успоставе везе

Резултати које су остварили сви оператори у великим и малим градовима били су на врло добром нивоу. На путевима, Vip mobile и Telekom Srbija остварили су приближно исти резултат (1,74 секунди и 1,75 секунди, респективно), што је за око 0,16 секунди брже у односу на Telenor.

Дистрибуција просечног времена успоставе везе за све операторе у великим градовима приказана је на Слици 3.

 

csfb duration
Сл. 3. Дистрибуција просечног времена успоставе везе у великим градовима

 
Квалитет говорног сигнала

На Слици 4 приказане су просечне MOS вредности за свe операторе у различитим категоријама.

 

average mos
Сл. 4 Просечне MOS вредности

Постоји велики број метода за кодирање говорног сигнала, које омогућавају његов ефикаснији пренос. Који кодек ће се користити, зависи од квалитета радио сигнала, расположиве мрежне технологије и капацитета мреже. Да би употребљени кодек омогућио најбољи могући квалитет говорног сигнала, потребни су добри радио услови, одређени радио ресурси, као и да кодек буде подржан на обе стране конекције – како у мрежи, тако и на корисничком терминалу (мобилном телефону). Када је капацитет мреже ограничен, оператори користе кодеке са ефикаснијом компресијом говора, што неповољно утиче на квалитет говорног сигнала. Избор кодека има директан утицај на квалитет говорног сигнала, који се изражава уз помоћ MOS вредности (од 1 до 5, већа вредност је боља). EVS (Enhanced Voice Services) кодек пружа најбољи квалитет говорног сигнала.

Telenor је имао најбољи квалитет говорног сигнала у великим и малим градовима, са незнатно већим вредностима у односу на конкуренцију. Резултати на путевима су мало лошији у односу на остале категорије, али на врло добром нивоу за све операторе.