PODACI: REZULTATI

Benchmark mobilnih mreža obavljen je tokom oktobra i novembra 2021. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja glavnih indikatora (KPI) usluga prenosa podataka, koje su operatori postigli u različitim kategorijama prikazani su na Slici 1. Uporedno su prikazane vrednosti za prenos podataka (data transfer), prenos WhatsApp poruka (WhatsAPP messaging), internet pretraživanje (browsing) i YouTube video servise.

selected kpi

Sl 1. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka

Prenos malog fajla - Download

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 10 MB) prikazani su na Slici 2.

KPIs results for FDTT HTTP Capacity Transfer - Download (FDTT HTTP DL)

Sl. 2. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 10 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka (LTE-4CA tehnologija je korišćena), za njim slede Telekom Srbija i Telenor.

Srednji gradovi:
Kao i u velikim gradovima, svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, za njim slede Telekom Srbija i Telenor.

Mali gradovi:
Svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, slede Telekom Srbija i Telenor.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je manji na glavnim i ruralnim putevima u odnosu na autoputeve. Najbolji rezultat na glavnim i ruralnim putevima imao je Telekom Srbija, dok je na autoputevima prednjačio Telenor. A1 Srbija je  ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka. 

Vozovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je mnogo manji u odnosu na druge agregacije, uglavnom zbog problema sa pokrivanjem usled tunela i konfiguracije terena. Najbolji rezultat ostvario je Telekom Srbija, slede Telenor i A1 Srbija. A1 Srbija i Telekom Srbija ostvarili su skoro identičnu brzinu prenosa podataka.

Hot-Spotovi:
Kao i u velikim gradovima, svi operatori postigli su visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija imao je najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, slede Telekom Srbija i Telenor. 

Prenos malog fajla – Upload 
 

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 5 MB) prikazani su na Slici 3.

KPIs results for FDTT HTTP Capacity Transfer - Download (FDTT HTTP DL)

Sl. 3. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 5 MB

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je A1 Srbija, slede Telekom Srbija i Telenor. Ostvareni rezultati su na veoma približnom nivou kod svih operatora. 

Srednji gradovi:
Slično kao i u velikim gradovima, svi operatori su postigli visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka i najveću vrednost P90 (prosečna brzina prenosa podataka koju ima preko 90% odbiraka), za njim slede Telenor i Telekom Srbija.

Mali gradovi:
Svi operatori su imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je A1 Srbija, slede Telekom Srbija i Telenor.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija je bio manji na glavnim i ruralnim putevima u odnosu na autoputeve. Najbolji rezultat na glavnim i ruralnim putevima imao je Telekom Srbija, a na autoputevima Telenor. Operatori su ostvarili   prosečne brzine prenosa podataka na sličnom nivou.

Vozovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je mnogo manji u odnosu na druge agregacije, uglavnom zbog problema sa pokrivanjem usled tunela i konfiguracije terena. Najbolji rezultat ostvario je Telekom Srbija, slede Telenor i A1 Srbija. Operatori su imali slične prosečne brzine prenosa podataka, koje nisu bile velike.

Hot-Spotovi:
Svi operatori su imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je Telekom Srbija, slede Telenor i  A1 Srbija.

Browsing

Rezultati testiranja browsing usluga prikazani su na Slici 4.

KPIs results for FDTT HTTP Capacity Transfer – Upload (FDTT HTTP UL)

Sl. 4. Rezultati testiranja browsing usluga

Veliki gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na visokom nivou za sva tri operatora. Najkraće prosečno vreme trajanja sesija imao je Telekom Srbija, ali je bio na sličnom nivou kod sva tri operatora.

Srednji gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na visokom nivou za sva tri operatora. Najkraće prosečno vreme trajanja sesija imao je Telenor, ali je bio na sličnom nivou kod sva tri operatora

Mali gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na visokom nivou za sva tri operatora. Najkraće prosečno vreme trajanja sesija imao je Telekom Srbija, slede Telenor i A1 Srbija..

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija je bio manji na glavnim i ruralnim putevima u odnosu na autoputeve. Najbolji rezultat imao je Telekom Srbija u svim kategorijama puteva i na svim testovima.

Vozovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je manji u odnosu na druge agregacije, uglavnom zbog problema sa pokrivanjem usled tunela i konfiguracije terena. Najbolji rezultat ostvario je Telekom Srbija.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Najkraće prosečno vreme  trajanja sesije imao je Telekom Srbija.

YouTube

Rezultati testiranja YouTube video servisa prikazani su na Slici 5.

KPIs results for HTTP File Transfer - Download (HTTP DL 3 MB)

Sl. 5. Rezultati testiranja YouTube video servisa

Veliki gradovi:
Telekom Srbija i Telenor su imali sličan procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija i A1 Srbija su imali identičan VMOS rezultat, dok je Telenor ostvario neznatno bolji skor. Najkraće vreme pristupa videu imao je Telekom Srbija.

Srednji gradovi:
Telekom Srbija i Telenor imali su približno isti procenat uspešno realizovanih sesija. Vrednosti ostalih parametra bile su na sličnom nivou kod sva tri operatora.

Mali gradovi:
U malim gradovima Telenor je imao izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija, slede Telekom Srbija i A1 Srbija. Vrednosti ostalih parametra bile su na sličnom nivou kod sva tri operatora

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija je bio manji na glavnim i ruralnim putevima u odnosu na autoputeve. Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešnih sesija i najkraće vreme pristupa videu na glavnim i ruralnim putevima.

Vozovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je manji u odnosu na druge agregacije, uglavnom zbog problema sa pokrivanjem usled tunela i konfiguracije terena. Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešnih sesija i najkraće vreme pristupa videu. Vrednosti VMOS su bile približno iste kod sva tri operatora. 

Hot-Spotovi:
Svi operatori su imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Najkraće vreme pristupa videu i najveću vrednost VMOS imao je Telenor. 

Prenos WhatsApp poruka

Rezultati testiranja servisa prenosa WA poruka prikazani su na Slici 6..

KPIs results for HTTP File Transfer - Upload (HTTP UL 1MB)

Fig. 11. Messaging tests

Veliki gradovi:
Telekom Srbija imao je izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija, slede A1 Srbija i Telenor. Telekom Srbija imao je najkraće prosečno vreme trajanja sesije, sledi A1 Srbija sa skoro identičnom vrednošću, potom Telenor. 

Srednji gradovi:
Telekom Srbija imao je izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija, slede A1 Srbija i Telenor. Telekom Srbija imao je najkraće prosečno vreme trajanja sesije, sledi A1 Srbija sa skoro identičnom vrednošću, potom Telenor.

Mali gradovi:
Telekom Srbija imao je izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija, slede A1 Srbija i Telenor. Telekom Srbija imao je najkraće prosečno vreme trajanja sesije, slede A1 Srbija i Telenor.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija je bio manji na glavnim i ruralnim putevima u odnosu na autoputeve. Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešnih sesija na svim kategorijama puteva. Telekom Srbija imao je najkraće prosečno vreme  trajanja sesije, osim na ruralnim putevima gde je najbolji rezultat imao A1 Srbija

Vozovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je manji u odnosu na druge agregacije, uglavnom zbog problema sa pokrivanjem usled tunela i konfiguracije terena. Telenor je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, dok je A1 Srbija imao najkraće vreme trajanja sesije.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija i Telekom Srbija su imali skoro identično vreme trajanja sesije, koje je bilo nešto duže kod Telenora.