Подаци резултати

Benchmark мобилних мрежа обављен је током октобра и новембра 2021. године, тако да се измерене и добијене вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања главних индикатора (KPI) услуга преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 1. Упоредно су приказане вредности за пренос података (data transfer), пренос WhatsApp порука (WhatsAPP messaging), интернет претраживање (browsing) и YouTube видео сервисе.

Rezultati testiranja servisa prenosa podataka
Сл 1. Резултати тестирања услуга преноса података

 
Пренос великог фајла – Download

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 10 MB) приказани су на Слици 2.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 2. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 10 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. А1 Srbija је остварио највећу просечну брзину преноса података (LTE-4CA технологија је коришћена), за њим следе Telekom Srbija и Telenor.

Средњи градови:
Као и у великим градовима, сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. А1 Srbija је остварио највећу просечну брзину преноса података, за њим следе Telekom Srbija и Telenor.

Мали градови:
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. А1 Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података, следе Telekom Srbija и Telenor.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија био је мањи на главним и руралним путевима у односу на аутопутеве. Најбољи резултат на главним и руралним путевима имао је Telekom Srbija, док је на аутопутевима предњачио Telenor. A1 Srbija је остварио највећу просечну брзину преноса података.

Возови:
Проценат успешно реализованих сесија био је много мањи у односу на друге агрегације, углавном због проблема са покривањем услед тунела и конфигурације терена. Најбољи резултат остварио је Telekom Srbija, следе Telenor и A1 Srbija. A1 Srbija и Telekom Srbija остварили су скоро идентичну брзину преноса података.

Hot-Spotovi:
Као и у великим градовима, сви оператори постигли су висок проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija имао је највећу просечну брзину преноса података, следе Telekom Srbija и Telenor.

 
Пренос малог фајла – Upload

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 5 MB) приказани су на Слици 3.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за велике градове
Сл. 3. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 5 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Највећу просечну брзину преноса података имао је A1 Srbija, следе Telekom Srbija и Telenor. Остварени резултати су на веома приближном нивоу код свих оператора.

Средњи градови:
Слично као и у великим градовима, сви оператори су постигли висок проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података и највећу вредност P90 (просечна брзина преноса података коју има преко 90% одбирака), за њим следе Telenor и Telekom Srbija.

Мали градови:
Сви оператори су имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Највећу просечну брзину преноса података имао је A1 Srbija, следе Telekom Srbija и Telenor.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија је био мањи на главним и руралним путевима у односу на аутопутеве. Најбољи резултат на главним и руралним путевима имао је Telekom Srbija, а на аутопутевима Telenor. Оператори су остварили просечне брзине преноса података на сличном нивоу.

Возови:
Проценат успешно реализованих сесија био је много мањи у односу на друге агрегације, углавном због проблема са покривањем услед тунела и конфигурације терена. Најбољи резултат остварио је Telekom Srbija, следе Telenor и A1 Srbija. Оператори су имали сличне просечне брзине преноса података, које нису биле велике.

Hot-Spotovi:
Сви оператори су имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Највећу просечну брзину преноса података имао је Telekom Srbija, следе Telenor и A1 Srbija.

 

Browsing

Резултати тестирања browsing услуга приказани су на Слици 4.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за мале градове
Сл. 4. Резултати тестирања browsing услуга

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на високом нивоу за сва три оператора. Најкраће просечно време трајања сесија имао је Telekom Srbija, али је био на сличном нивоу код сва три оператора.

Средњи градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на високом нивоу за сва три оператора. Најкраће просечно време трајања сесија имао је Telenor, али је био на сличном нивоу код сва три оператора.

Мали градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на високом нивоу за сва три оператора. Најкраће просечно време трајања сесија имао је Telekom Srbija, следе Telenor и A1 Srbija.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија је био мањи на главним и руралним путевима у односу на аутопутеве. Најбољи резултат имао је Telekom Srbija у свим категоријама путева и на свим тестовима.

Возови:
Проценат успешно реализованих сесија био је мањи у односу на друге агрегације, углавном због проблема са покривањем услед тунела и конфигурације терена. Најбољи резултат остварио је Telekom Srbija.

Hot-Spotovi:
Сви оператори су имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Најкраће просечно време трајања сесије имао је Telekom Srbija.

 

YouTube

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 5.

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података на путевима
Сл. 5. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Велики градови:
Telekom Srbija и Telenor су имали сличан проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija и A1 Srbija су имали идентичан VMOS резултат, док је Telenor остварио незнатно бољи скор. Најкраће време приступа видеу имао је Telekom Srbija.

Средњи градови:
Telekom Srbija и Telenor имали су приближно исти проценат успешно реализованих сесија. Вредности осталих параметра биле су на сличном нивоу код сва три оператора.

Мали градови:
У малим градовима Telenor је имао изузетно висок проценат успешно реализованих сесија, следе Telekom Srbija и A1 Srbija. Вредности осталих параметра биле су на сличном нивоу код сва три оператора.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија је био мањи на главним и руралним путевима у односу на аутопутеве. Telekom Srbija је имао највећи проценат успешних сесија и најкраће време приступа видеу на главним и руралним путевима.

Возови:
Проценат успешно реализованих сесија био је мањи у односу на друге агрегације, углавном због проблема са покривањем услед тунела и конфигурације терена. Telekom Srbija је имао највећи проценат успешних сесија и најкраће време приступа видеу. Вредности VMOS су биле приближно исте код сва три оператора.

Hot-Spotovi:
Сви оператори су имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Најкраће време приступа видеу и највећу вредност VMOS имао је Telenor.

 

Пренос WhatsApp порука

Резултати тестирања сервиса преноса WА порука приказани су на Слици 6.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 6. Резултати тестирања сервиса преноса WА порука

Велики градови:
Telekom Srbija имао је изузетно висок проценат успешно реализованих сесија, следе A1 Srbija и Telenor. Telekom Srbija имао је најкраће просечно време трајања сесије, следи A1 Srbija са скоро идентичном вредношћу, потом Telenor.

Средњи градови:
Telekom Srbija имао је изузетно висок проценат успешно реализованих сесија, следе A1 Srbija и Telenor. Telekom Srbija имао је најкраће просечно време трајања сесије, следи A1 Srbija са скоро идентичном вредношћу, потом Telenor.

Мали градови:
Telekom Srbija имао је изузетно висок проценат успешно реализованих сесија, следе A1 Srbija и Telenor. Telekom Srbija имао је најкраће просечно време трајања сесије, следе A1 Srbija и Telenor.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија је био мањи на главним и руралним путевима у односу на аутопутеве. Telekom Srbija је имао највећи проценат успешних сесија на свим категоријама путева. Telekom Srbija имао је најкраће просечно време трајања сесије, осим на руралним путевима где је најбољи резултат имао A1 Srbija.

Возови:
Проценат успешно реализованих сесија био је мањи у односу на друге агрегације, углавном због проблема са покривањем услед тунела и конфигурације терена. Telenor је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, док је A1 Srbija имао најкраће време трајања сесије.

Hot-Spotovi:
Сви оператори су имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija и Telekom Srbija су имали скоро идентично време трајања сесије, које је било нешто дуже код Telenora.