Анализа тренда

Напомена: Како би се разликовали резултати постигнути у benchmark кампањама које су спроведене у периоду од  2017. године до 2021. године, коришћене су различите нијансе боја. Најсветлија нијанса представља резултат benchmark кампање из 2017., а најтамнија нијанса резултат benchmark кампање из 2021. године. Пример је дат на Слици 1.

Сл. 1. Нијансе које означавају резултате по годинама
Сл. 1. Нијансе које означавају резултате по годинама
 

Важно је напоменути да због коришћења другачије методологије за овогодишња benchmark мерења, компарацију резултата у односу на претходне benchmark кампање је могуће извршити само кроз међусобно поређење позиција које су оператори заузели на основу коначног резултата током спроведених benchmark кампања. Разлике у методологији овогодишњег benchmark пројекта у односу на претходне, у типовима спроведених тестова и оцењивању перформанси знатно ограничавају анализу тренда.

Сл. 2 Поређење коначног резултата по годинама - 1

Сл. 2 Поређење коначног резултата по годинама - 2
Сл. 2 Поређење коначног резултата по годинама

Позиције које су оператори освајали на основу коначног резултата током спроведених benchmark кампања су се мењале значајно. У односу на 2017. и 2018. годину када су заузимали треће место, Тelekom Srbija је значајно унапредио квалитет сервиса у својој мрежи, што је резултирало освојеним првим местом у следеће три benchmark кампање (2019., 2020. и 2021. година).  То очигледно указује да постоји тренд констаног унапређења квалитета мреже Тelekom Srbija, А1 Srbija и Тelenor су такође значајно унапредили квалитет својих мрежа, који је био на приближно сличном нивоу током benchmark 2021 кампање.