ГОВОР: РЕЗУЛТАТИ

Benchmark мобилних мрежа обављен је током октобра и новембра 2021. године, тако да се измерене и добијене вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања параметара квалитета говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 1.

Voice Results
Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличне проценте успешно успостављених позива. A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе, док је Telekom Srbija показао највећи квалитет говорног сигнала (MOS).

Средњи градови
Слично као у великим градовима, сви оператори су постигли одличне проценте успешно успостављених позива. A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе, а Telenor је имао нешто веће вредности MOS параметра од Telekoma Srbija и A1 Srbija.  

Мали градови:
Сви оператори су имали одличне проценте успешно успостављених позива. A1 Srbija је остварио најкраће просечно времене успоставе везе. Telenor је имао нешто већу вредност MOS параметра у односу на Telekom Srbija и A1 Srbija.

Путеви:
Вредности процената успешно успостављених позива биле су ниже на руралним путевима у поређењу са аутопутевима И главним путевима за сва три оператора. A1 Srbija и Telekom Srbija су остварили приближно исти резултат, док је Telenor имао незнатно слабији резултат.

Возови:
Проценти успешно успостављених позива су много мањи него у другим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја који доприносе слабијој покривености. Telenor и Telekom Srbija су остварили приближно исти резултат, док је A1 Srbija имао незнатно слабији резултат.  

Hot-spotovi:
Као и у великим градовима, сви оператори су остварили одличне проценте успешно успостављених позива. A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе. Telekom Srbija и Telenor имали су идентичан квалитет говорног сигнала, док је A1 Srbija имао незнатно лошији резултат.

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је у Табели 1.

Велики градови

Voice Results

У великим градовима сви оператори су постигли добре резултате. Telenor је остварио најбољи резултат, није имао неуспостављене позиве.

Voice Results

Telekom Srbija је имао најмањи проценат прекинутих позива (0,13%), следи A1 Srbija са (0,20%) и Telenor (0,46%).

Средњи градови

Voice Results

У средњим градовима, сви оператори су имали мали проценат неуспостављених позива, што је одлично, а Telekom Srbija без иједног неуспостављеног позива, што је најбољи резултат.

Voice Results

A1 Srbija је имао најмањи проценат прекинутих позива, само 0,13%. За њим следе Telenor са 0,19% и Telekom Srbija са 0,45%. 

Мали градови

Voice Results

У малим градовима, сви оператори су имали одличан проценат неуспостављених позива, A1 Srbija без иједног неуспостављеног позива, што је најбољи резултат.

Voice Results

Проценат прекинутих позива у малим градовима био је веома мали за сва три мобилна оператора.

Аутопутеви

Voice Results

На аутопутевима, A1 Srbija и Telekom Srbija нису имали неуспостављене позиве, Telenor само 0,32%.

Voice Results

Најмањи проценат прекинутих позива имао је Telekom Srbija – 0,32%, следи A1 Srbija сa 0,48% и Telenor са 0,64%.

Главни путеви

Voice Results

На главним путевима сви оператори су постигли добре резултате. A1 Srbija и Telekom Srbija имали су мање од 1% неуспостављених позива.

Voice Results

Сви оператори имали су преко 1% прекинутих позива, највише Telenor – 1,46%

Рурални путеви

Voice Results

На руралним путевима, сви оператори су имали висок проценат неуспостављених позива, највише Telenor – 1,83%, потом Telekom Srbija. A1 Srbija је имао најмањи проценат неуспостављених позива - 1,57%.

Voice Results

По броју прекинутих позива, предњачио је Telenor – 3,57%, следи A1 Srbija – 2,56%. Најмањи проценат прекинутих позива остварио је Telekom Srbija – 2,28%, што је најбољи резултат.

Возови

Voice Results

Са аспекта покривености сигналом и одржавања везе, возови представљају најизазовнију агрегацију benchmark-a. Сви оператори су имали висок проценат неуспостављених позива (преко 10%).

Voice Results

Telekom Srbija и Telenor имали су највећи проценат прекинутих позива, преко 3%, док је A1 Srbija имао 2,21%.

Hot-spotovi

Voice Results

На hot-spot мерењима није забележен ниједан неуспостављен позив код сва три оператора.

Voice Results

На hot-spot мерењима није забележен ниједан прекинут позив код сва три оператора.

Табела 1. Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, по категоријама

 
Време успоставе везе

На Слици 2 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе у различитим категоријама.

average call setup

Сл. 2 Просечно време успоставе везе

A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе у свих осам агрегација. За њим следе Telekom Srbija (који је најчешће био други) и Telenor са скоро идентичним резултатима.

Дистрибуција просечног времена успоставе везе за све операторе у великим градовима приказана је на Слици 3.

 

csfb duration
Сл. 3. ДИстрибуција просечног времена успоставе везе у великим градовима

 
Квалитет говорног сигнала

На Слици 4 приказане су просечне MOS вредности за све операторе у различитим категоријама.

 

average mos
Сл. 4 Просечне MOS вредности

Постоји велики број метода за кодирање говорног сигнала, које омогућавају његов ефикаснији пренос. Који кодек ће се користити, зависи од квалитета радио сигнала, расположиве мрежне технологије и капацитета мреже. Да би употребљени кодек омогућио најбољи могући квалитет говорног сигнала, потребни су добри радио услови, одређени радио ресурси, као и да кодек буде подржан на обе стране конекције – како у мрежи, тако и на корисничком терминалу (мобилном телефону). Када је капацитет мреже ограничен, оператори користе кодеке са ефикаснијом компресијом говора, што неповољно утиче на квалитет говорног сигнала. Избор кодека има директан утицај на квалитет говорног сигнала, који се изражава уз помоћ MOS вредности (од 1 до 5, већа вредност је боља). EVS (Enhanced Voice Services) кодек пружа најбољи квалитет говорног сигнала.

Сви оператори су постигли сличан квалитет говорног сигнала (MOS). Резултати на путевима су нешто лошији него у другим агрегацијама, али на веома високом нивоу код свих оператора.