Анализа тренда

РАТЕЛ спроводи Бенмарк мобилних мрежа по ETSI TR 103559 већ три године. На слици 1. је приказано поређење коначних резултата бенчмарка у последње три године.

Сл.1. Поређење коначног резултата по годинама од 2021. године
Сл.1. Поређење коначног резултата по годинама од 2021. године

Сви оператори су остварили значајан напредак у погледу коначног резултата у последње три године. Највећи напредак у односу на прошлогодишњи коначан резултат (2022.) остварио је Yеттел, и то више од четири поена. A1 Srbija је унапредио свој резултат за више од 3 поена, а Telekom Srbija за 1,61 поена.

Слика 2. Рангирање по годинама
Слика 2. Рангирање по годинама

Број бодова које су оператори освајали током бенчмарк кампања које је РАТЕЛ спроводио током година мењале су се значајно, као што је приказано на слици 1 и слици 2. На слици 2 приказани су упоредни коначни резултати добијени током бенчмарк кампања спроведених од 2017. до 2020. године према методологији развијеној од стране Systemics-a. Сви оператори су унапредили квалитет својих мрежа током година спровођења бенчмарка мобилних комуникационих мрежа у Србији. На самом почетку просечан коначан резултат који су оператори постигли кретао се око 50 поена (од могућих 100). У међувремену су оператори имплементирали нове технологије у своју мрежу и перманентно улажу напоре да унапреде квалитет мреже и сервиса које пружају, на опште задовољство својих корисника.

Напомене:

Како би се разликовали резултати постигнути у бенчмарк кампањама током година, коришћене су различите нијансе боја резултата. Најсветлија нијанса представља резултат бенчмарк кампање из 2017, а најтамнија нијанса резултат бенчмарк кампање из 2023. године.

Од марта 2022. године Telenor званично послује под именом Yettel, са компанијском светло зеленом бојом. Такође, од 2022. Године Vip mobile послује у Србији под именом A1 Srbija.