ГОВОР: РЕЗУЛТАТИ

Бенчмарк мобилних мрежа обављен је током септембра, октобра и новембра 2023. године, тако да се измерене и добијене вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период.
Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања параметара квалитета говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 1.

Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге
Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге

Велики градови:
Сви оператори су постигли одличне проценте успешно успостављених позива. Telekom Srbija и A1 Srbija су имали најкраће просечно време успоставе везе, као и скоро максимални квалитет говорног сигнала (MOS), док je Yettel незнатно иза.

Средњи градови
Сви оператори су постигли одличне проценте успешно успостављених позива. A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе као и најбољи квалитет говорног сигнала (MOS). За њим следе Telekom Srbija и Yettel.

Мали градови:
И у овој категорији сви оператори су имали одличне проценте успешно успостављених позива. A1 Srbija је остварио незнатно боље резултате за просечно време успоставе везе, као и за квалитет говорног сигнала (MOS) у односу на Telekom Srbija и Yettel.

Аутопутеви:
Вредности процената успешно успостављених позива биле су на одличном нивоу за сва три оператора. A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе. Најбољи квалитет говорног сигнала (MOS) постигли су A1 Srbija и Telekom Srbija, док је Yettel незнатно иза.

Главни путеви:
Највећи проценат успешно успостављених позива остварио је Telekom Srbija. A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе, за њим следе Telekom Srbija и Yettel. Telekom Srbija и A1 Srbija су имали приближан квалитет говорног сигнала (MOS), нешто бољи од Yettel-а.

Рурални путеви:
Највећи проценат успешно успостављених позива остварио је Telekom Srbija. Према очекивањима, вредности MOS параметра су биле ниже него код осталих агрегација. A1 Srbija је имао веће вредности MOS параметра и најкраће просечно време успоставе везе у односу на конкуренте.

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је испод.

Велики градови

У великим градовима сви оператори су постигли добре резултате. A1 Srbija и Yettel су имали само један неуспостављен позив.

Voice Results

Telekom Srbija и Yettel нису имали прекинуте позиве, док је A1 Srbija имао један прекинут позив.

Средњи градови

Voice Results

У средњим градовима, сви оператори су имали изузетно мали проценат неуспостављених позива. Yettel није имао неуспостављене позиве, док су A1 Srbija и Telekom Srbija имали по један неуспостављен позив.

Voice Results

Оператори нису имали прекинуте позиве.

Мали градови

Voice Results

У малим градовима, сви оператори су имали одличан проценат неуспостављених позива, Yettel без иједног неуспостављеног позива.

Voice Results

A1 Srbija и Yettel без прекинутих позива у агрегацији малих градова, Telekom Srbija је имао један прекинут позив.

Аутопутеви

Voice Results

Сви оператори су имали по један неуспостављен позив у агрегацији аутопутева.

Voice Results

A1 Srbija и Telekom Srbija нису имали прекинуте позиве, док је Yettel имао један.

Главни путеви

Voice Results

На главним путевима сви оператори су постигли добре резултате. Telekom Srbija је имао најмање неуспостављених позива.

Voice Results

Сви оператори имали су испод 1% прекинутих позива, највише Yettel – 0,7%.

Рурални путеви

Voice Results

На руралним путевима, сви оператори су имали висок проценат неуспостављених позива, најмање Telekom Srbija – 1,85%.

Voice Results

По броју прекинутих позива, предњачио је Yettel – 2,5%, следи A1 Srbija – 0,4%. Најмањи проценат прекинутих позива остварио је Telekom Srbija – 0,1%.

 
Време успоставе везе

На Слици 2 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе у различитим категоријама.

Сл. 2 Просечно време успоставе везе

Сл. 2 Просечно време успоставе везе

Telekom Srbija и A1 Srbija су били испред Yettel-a у градовима и на путевима, с тим да је A1 Srbija имао најкраће просечно време успоставе везе у свим агрегацијама.

Дистрибуција просечног времена успоставе везе за све операторе у великим градовима приказана је на Слици 3.

 

Сл. 3. ДИстрибуција просечног времена успоставе везе у великим градовима
Сл. 3. Дистрибуција просечног времена успоставе везе у великим градовима

 
Квалитет говорног сигнала

На Слици 4 приказане су просечне MOS вредности за све операторе у различитим категоријама.

 

Сл. 4 Просечне MOS вредности
Сл. 4 Просечне MOS вредности

Постоји велики број метода за кодирање говорног сигнала, које омогућавају његов ефикаснији пренос. Који кодек ће се користити, зависи од квалитета радио сигнала, расположиве мрежне технологије и капацитета мреже. Да би употребљени кодек омогућио најбољи могући квалитет говорног сигнала, потребни су добри радио услови, одређени радио ресурси, као и да кодек буде подржан на обе стране конекције – како у мрежи, тако и на корисничком терминалу (мобилном телефону). Када је капацитет мреже ограничен, оператори користе кодеке са ефикаснијом компресијом говора, што неповољно утиче на квалитет говорног сигнала. Избор кодека има директан утицај на квалитет говорног сигнала, који се изражава уз помоћ MOS вредности (од 1 до 5, већа вредност је боља). EVS (Enhanced Voice Services) кодек пружа најбољи квалитет говорног сигнала.

Telekom Srbija и A1 Srbija су остварили приближне вредности квалитета говорног сигнала (MOS) у градовима и на аутопутевима и главним путевима, док је A1 Srbija имао најбоље резултате на руралним путевима. Резултати на путевима су нешто лошији него у другим агрегацијама, али на веома високом нивоу код свих оператора.. Yettel је био незнатно иза конкуренције у свим агрегацијама, а највише на руралним путевима.

Резултати тестирања параметара квалитета говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 5.

 

Сл. 5 Резултати тестирања говорне услуге
Сл. 5 Резултати тестирања говорне услуге

Железница:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно успостављених позива, за њима следе A1 Srbija и Yettel. Свеукупно, овај параметар је био нижи у односу на остале агрегарције, углавном због тунела и планинских подручја.

Hot-spot-ovi:
Сви оператори су имали одличне проценте успешно успостављених позива. Свеукупно, A1 Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе, одмах иза је био Telekom Srbija, а затим и Yettel. Сви оператори су остварили сличан квалитет говорног сигнала (MOS).

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је испод.

 
Железница

Voice Results

Сва три оператора су имала висок проценат неуспостављених позива. Ова агрегација је најизазовнија због мање доступности и поузданости услуга.

Voice Results

Yettel је имао највећи проценат прекинутих позива, преко 5%. A1 Srbija је имао најмањи проценат од 3,7%, а Telekom Srbija је био одмах иза са 3,9%.

Hot-Spots

Voice Results

ператори су оставарили одличан резултат, без иједног неуспостављеног позива.

Voice Results

Услед одличне покривености сигналом код свих оператора, није забележен ниједан прекинут позив.

 
Време успоставе везе

На Слици 6 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе у различитим категоријама.

 

Сл. 6 Просечно време успоставе везе
Сл. 6 Просечно време успоставе везе

A1 Srbija је имао незнатно краће просечно време успоставе везе на железничким трасама и hot-spot-овима у односу на Telekom Srbija. За њима у обе агрегације следи Yettel.

 
Квалитет говорног сигнала

На Слици 7 приказане су просечне MOS вредности за све операторе у различитим категоријама.

 

Сл. 7 Просечне MOS вредности
Сл. 7 Просечне MOS вредности

Квалитет говорног сигнала (MOS) на hot-spot-овима био је скоро једнак за сва три оператора, где је Telekom Srbija имао најбољи резултат, следе A1 Srbija и Yettel. Резултати на железничким трасама су били слабији него код осталих агрегација, због захтевних планинских подручја, што је довело до нижих MOS вредности, где је A1 Srbija имао најбољи резултат, следе Telekom Srbija и Yettel.