ПОКРИВЕНОСТ РАДИО СИГНАЛОМ

Радиофреквенцијски опсези (2G, 3G, 4G) које су користили оператори током ове бенчмарк кампање приказани су на Слици 1.

Сл. 1. Радиофреквенцијски опсези по операторима
Сл. 1. Радиофреквенцијски опсези по операторима

 

2G/GSM: Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 900 MHz. Додатно, Yettel је у мањем обиму користио и фреквенцијски опсег 1800 MHz.

3G/UMTS: Радиофреквенцијски опсег 2100 MHz A1 Srbija и Telekom Srbija користили су широм земље, а Yettel само у неким мањим областима . Радиофреквенцијски опсег 900 MHz Yettel је користио на целој територији, а Telekom Srbija и A1 Srbija само у неким мањим областима.

4G/LTE: Радиофреквенцијске опсеге 800 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz користила су сва три оператора. У градовима и на путевима сва три оператора су углавном користила LTE-3/4CA, с тим да је A1 Srbija користио и до 4CA, што им је укупно дало 50 MHz расположивог пропусног опсега. Telekom Srbija и Yettel су користили LTE-3CA са расположивим пропусним опсегом од 40 MHz и 45MHz, респективно. Такође, Yettel је користио LTE 2100 MHz на једном од два расположива пропусна опсега 10MHz или 15MHz на каналу 525.

Коришћење агрегације носилаца (CA) зависи од конфигурације мреже, као и од количине послатих података током теста. У градовима, оператори су у 97% случајева користили LTE CA. На аутопутевима LTE CA је највише користио Телеком Србија у скоро 99% случајева, следи A1 Srbija са учешћем CA у 96% случајева и Yettel са учешћем од 94% случајева. На главним путевима је Telekom Srbija користио LTE CA у највећој мери, у 92% случајева, следи A1 Srbija са учешћем CA од 90%, а Yettel је користио CA у скоро 58% случајева. На руралним путевима искоришћеност LTE CA била је најнижа, и то:76% A1 Srbija, 75% Telekom Srbija и 48% Yettel.

Мапе покривања

Статистике покривености радио сигналом приказују дистрибуцију нивоа јачине радио сигнала (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) према критеријумима које је дефинисао РАТЕЛ, приказаним на Слици 2:

  Нивои GSM сигнала Нивои UMTS сигнала Нивои LTE сигнала
Неприхватљиви L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Задовољавајући -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Добро -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Одлично L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Сл. 2 Прагови нивоа јачине радио сигнала


Проценат покривености територије 2G/GSM радио сигналом представљен је на Слици 3.

Сл. 3 Покривеност територије 2Г/ГСМ радио сигналом

Сл. 3 Покривеност територије 2Г/ГСМ радио сигналом

Мапе покривања 2G/GSM радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 4.

A1 Srbija
2g gsm network a1

Telekom Srbija
2g gsm network telekom-srbija

Yettel
Сл. 4 2G/GSM мапе покривања

Сл. 4 2G/GSM мапе покривања

Најбољу покривеност 2G/GSM мрежом остварили су A1 Srbija и Telekom Srbija, а затим Yettel који је имао лошију покривеност 2G/GSM у односу на конкуренте.

Проценат покривености територије 3G/UMTS радио сигналом представљен је на Слици 5.

Сл. 5 Покривеност територије 3G/UMTS радио сигналом

Сл. 5 Покривеност територије 3G/UMTS радио сигналом

Мапе покривања 3G/UMTS радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 6.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
3g umts network telekom-srbija

Yettel
Сл. 6 3G/UMTS мапе покривања

Сл. 6 3G/UMTS мапе покривања

Мрежа са најбољом 3G/UMTS покривеношћу је и ове године била Yettel. Овај резултат је остварен коришћењем UMTS 900 MHz, са добро развијеном покривеношћу ван градова. Telekom Srbija и A1 Srbija су имали лошију покривеност 3G/UMTS сигналом и углавном су користили радиофреквенцијски опсег 2100 MHZ.

Проценат покривености 4G/LTE радио сигналом представљен је на Слици 7.

Сл. 7 Покривеност територије 4G/LTE радио сигналом

Сл. 7 Покривеност територије 4G/LTE радио сигналом

Мапе покривања 4G/LTE радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 8.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
4g lte network telenor

Yettel
Сл. 8 4G/LTE мапе покривања

Сл. 8 4G/LTE мапе покривања

4G/LTE покривеност је показала да сви оператори пружају сличан, веома добар ниво покривености. A1 Srbija је имао највећи удео одбирака са одличним нивоом 4G/LTE сигнала(> -80dBm), следе Telekom Srbija и Yettel. Telekom Srbija је имао најмањи удео одбирака са задовољавајућим (вредности између -110dBm и 100dBm) и неприхватљивим (вредности мање од -110dBm) нивоом 4G/LTE сигнала.