Govor rezultati

Benchmark mobilnih mreža obavljen je tokom septembra, oktobra i novembra 2023. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.
Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja parametara kvaliteta govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 1.

Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge
Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge

Veliki gradovi:
Svi operatori su postigli odlične procente uspešno uspostavljenih poziva. Telekom Srbija i A1 Srbija su imali najkraće prosečno vreme uspostave veze, kao i skoro maksimalni kvalitet govornog signala (MOS), dok je Yettel neznatno iza.

Srednji gradovi:
Svi operatori su postigli odlične procente uspešno uspostavljenih poziva. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, kao i najbolji kvalitet govornog signala (MOS). Za njim slede Telekom Srbija i Yettel.

Mali gradovi
I u ovoj kategoriji svi operatori su imali odlične procente uspešno uspostavljenih poziva. A1 Srbija je ostvario neznatno bolje rezultate za prosečno vreme uspostave veze, kao i za kvalitet govornog signala (MOS) u odnosu na Telekom Srbija i Yettel.

Autoputevi:
Vrednosti procenata uspešno uspostavljenih poziva bile su na odličnom nivou za sva tri operatora. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze. Najbolji kvalitet govornog signala (MOS) postigli su A1 Srbija i Telekom Srbija, dok je Yettel neznatno iza.

Glavni putevi:
Najveći procenat uspešno uspostavljenih poziva ostvario je Telekom Srbija. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, za njim slede Telekom Srbija i Yettel. Telekom Srbija i A1 Srbija su imali približan kvalitet govornog signala (MOS), nešto bolji od Yettel-a.

Ruralni putevi:
Najveći procenat uspešno uspostavljenih poziva ostvario je Telekom Srbija. Prema očekivanjima, vrednosti MOS parametra su bile niže nego kod ostalih agregacija. A1 Srbija je imao više vrednosti MOS parametra i najkraće prosečno vreme uspostave veze u odnosu na konkurente.

 
Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je ispod.

Veliki gradovi

Voice Results

U velikim gradovima svi operatori su postigli dobre rezultate. A1 Srbija i Yettel su imali samo jedan neuspostavljen poziv.

Voice Results

Telekom Srbija i Yettel nisu imali prekinute pozive, dok je A1 Srbija imao jedan prekinut poziv.

Srednji gradovi

Voice Results

U srednjim gradovima, svi operatori su imali izuzetno mali procenat neuspostavljenih poziva. Yettel nije imao neuspostavljene pozive, dok su A1 Srbija i Telekom Srbija imali po jedan neuspostavljen poziv.

Voice Results

Operatori nisu imali prekinute pozive.

Mali gradovi

Voice Results

U malim gradovima, svi operatori su imali odličan procenat neuspostavljenih poziva, Yettel bez ijednog neuspostavljenog poziva.

Voice Results

A1 Srbija i Yettel bez prekinutih poziva u agregaciji malih gradova, Telekom Srbija je imao jedan prekinut poziv.

Autoputevi

Voice Results

Svi operatori su imali po jedan neuspostavljen poziv u agregaciji autoputeva.

Voice Results

A1 Srbija i Telekom Srbija nisu imali prekinute pozive, dok je Yettel imao jedan.

Glavni putevi

Voice Results

Na glavnim putevima svi operatori su postigli dobre rezultate. Telekom Srbija je imao najmanje neuspostavljenih poziva.

Voice Results

Svi operatori imali su ispod 1% prekinutih poziva, najviše Yettel – 0,7%.

Ruralni putevi

Voice Results

Na ruralnim putevima, svi operatori su imali visok procenat neuspostavljenih poziva, najmanje Telekom Srbija – 1,85%.

Voice Results

Po broju prekinutih poziva, prednjačio je Yettel – 2,5%, sledi A1 Srbija – 0,4%. Najmanji procenat prekinutih poziva ostvario je Telekom Srbija – 0,1%.Vreme uspostave veze

Na Slici 2 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze
Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze
 

Telekom Srbija i A1 Srbija su bili ispred Yettel-a u gradovima i na putevima, s tim da je A1 Srbija imao najkraće prosečno vreme uspostave veze u svim agregacijama.

 

Distribucija prosečnog vremena uspostave veze za sve operatore u velikim gradovima prikazana je na Slici 3.

Sl. 3. DIstribucija prosečnog vremena uspostave veze u velikim gradovima
Sl. 3. DIstribucija prosečnog vremena uspostave veze u velikim gradovima


Kvalitet govornog signala

Na Slici 4 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sve operatore u različitim kategorijama.

 

Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti
Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti

Postoji veliki broj metoda za kodiranje govornog signala, koje omogućavaju njegov efikasniji prenos. Koji kodek će se koristiti, zavisi od kvaliteta radio signala, raspoložive mrežne tehnologije i kapaciteta mreže. Da bi upotrebljeni kodek omogućio najbolji mogući kvalitet govornog signala, potrebni su dobri radio uslovi, određeni radio resursi, kao i da kodek bude podržan na obe strane konekcije – kako u mreži, tako i na korisničkom terminalu (mobilnom telefonu). Kada je kapacitet mreže ograničen, operatori koriste kodeke sa efikasnijom kompresijom govora, što nepovoljno utiče na kvalitet govornog signala. Izbor kodeka ima direktan uticaj na kvalitet govornog signala, koji se izražava uz pomoć MOS vrednosti (od 1 do 5, veća vrednost je bolja). EVS (Enhanced Voice Services) kodek pruža najbolji kvalitet govornog signala.

Telekom Srbija i A1 Srbija su ostvarili približne vrednosti kvaliteta govornog signala (MOS) u gradovima i na autoputevima i glavnim putevima, dok je A1 Srbija imao najbolje rezultate na ruralnim putevima. Rezultati na putevima su nešto lošiji nego u drugim agregacijama, ali na veoma visokom nivou kod svih operatora. Yettel je bio neznatno iza konkurencije u svim agregacijama, a najviše na ruralnim putevima.

Rezultati testiranja parametara kvaliteta govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 5.

Sl. 5 Rezultati testiranja govorne usluge
Sl. 5 Rezultati testiranja govorne usluge

Železnica:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno uspostavljenih poziva, za njim slede A1 Srbija i Yettel. Sveukupno, ovaj parametar je bio niži u odnosu na ostale agregarcije, uglavnom zbog tunela i planinskih područja.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali odlične procente uspešno uspostavljenih poziva. Sveukupno, A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, odmah iza je bio Telekom Srbija, a zatim i Yettel. Svi operatori su ostvarili sličan kvalitet govornog signala (MOS).


Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je ispod.

Železnica

Voice Results

Sva tri operatora su imala visok procenat neuspostavljenih poziva. Ova agregacija je najizazovnija zbog manje dostupnosti i pouzdanosti usluga.

Voice Results

Yettel je imao najveći procenat prekinutih poziva, preko 5%. A1 Srbija je imao najmanji procenat od 3,7%, a Telekom Srbija je bio odmah iza sa 3,9%.

Hot-spots

Voice Results

Operatori su ostavarili odličan skor, bez ijednog neuspostavljenog poziva.

Voice Results

Usled odlične pokrivenosti signalom kod svih operatora, nije zabeležen nijedan prekinut poziv.


Vreme uspostave veze

Na Slici 6 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

Sl. 6 Prosečno vreme uspostave veze

na železničkim trasama
Sl. 6 Prosečno vreme uspostave veze

A1 Srbija je imao neznatno kraće prosečno vreme uspostave veze na železničkim trasama i hot-spotovima u odnosu na Telekom Srbija. Za njima u obe agregacije sledi Yettel.


Kvalitet govornog signala

Na Slici 7 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sve operatore u različitim kategorijama.

Sl. 7 Prosečne MOS vrednosti
Sl. 7 Prosečne MOS vrednosti

Kvalitet govornog signala (MOS) na hot-spotovima bio je skoro jednak za sva tri operatora, gde je Telekom Srbija imao najbolji rezultat, slede A1 Srbija I Yettel. Rezultati u vozovima su bili slabiji nego kod ostalih agregacija, zbog zahtevnih planinskih područja, što je dovelo do nižih MOS vrednosti, gde je A1 Srbija imao najbolji rezultat, slede Telekom Srbija i Yettel.