Govor rezultati

Benchmark mobilnih mreža obavljen je tokom oktobra i novembra 2022. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja parametara kvaliteta govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 1.

Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge
Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge

Veliki gradovi:
Telekom Srbija je ostvario 100% uspešno uspostavljenih poziva, ostali operatori imali su neznatno manje rezultate. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze. Svi operatori su ostvarili sličan, skoro maksimalni kvalitet govornog signala (MOS).

Srednji gradovi:
A1 Srbija i Yettel su postigli odlične procente uspešno uspostavljenih poziva, Telekom Srbija je bio neznatno iza. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze. Svi operatori su ostvarili sličan, skoro maksimalni kvalitet govornog signala (MOS).

Mali gradovi
Telekom Srbija i Yettel su imali odlične procente uspešno uspostavljenih poziva, dok je A1 Srbija je ostvario za skoro 0,5% slabiji rezultat. A1 Srbija je ostvario najkraće prosečno vreme uspostave veze. Svi operatori su ostvarili sličan, skoro maksimalni kvalitet govornog signala (MOS).

Autoputevi:
Vrednosti procenata uspešno uspostavljenih poziva bile su na odličnom nivou za sva tri operatora. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, A1 Srbija je bio neznatno iza. Svi operatori su ostvarili sličan, skoro maksimalni kvalitet govornog signala (MOS).

Glavni putevi:
Najveći procenat uspešno uspostavljenih poziva ostvario je A1 Srbija. Telekom Srbija i Yettel bili su iza. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, Yettel je bio drugi, dok je Telekom Srbija bio na poslednjem mestu. Yettel i A1 Srbija su imali približan kvalitet govornog signala (MOS), bolje od Telekoma Srbija.

Ruralni putevi:
Najveći procenat uspešno uspostavljenih poziva ostvario je A1 Srbija. Najslabiji rezultat imao je Telekom Srbija, dok je Yettel bio u sredini. Prema očekivanjima, vrednosti MOS parametra su bile niže nego kod ostalih agregacija. A1 Srbija je imao više vrednosti MOS parametra i najkraće prosečno vreme uspostave veze u odnosu na konkurente.


Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je ispod.

Veliki gradovi

Voice Results

U velikim gradovima svi operatori su postigli dobre rezultate. Telekom Srbija je ostvario najbolji rezultat, nije imao neuspostavljene pozive.

Voice Results

Telekom Srbija nije imao prekinute pozive, dok su A1 Srbija i Yettel bili izjednačeni, sa po jednim prekinutim pozivom.

Srednji gradovi

Voice Results

U srednjim gradovima, svi operatori su imali mali procenat neuspostavljenih poziva. A1 Srbija i Yettel su imali po jedan neuspostavljen poziv, dok je, Telekom Srbija imao dva.

Voice Results

A1 Srbija i Yettel nisu imali prekinute pozive, dok je Telekom Srbija imao samo jedan.

Mali gradovi

Voice Results

U malim gradovima, svi operatori su imali odličan procenat neuspostavljenih poziva. Telekom Srbija i Yettel bez ijednog neuspostavljenog poziva.

Voice Results

Nijedan operator nije imao prekinute pozive u agregaciji malih gradova.

Autoputevi

Voice Results

Nijedan operator nije imao neuspostavljene pozive u agregaciji autoputeva.

Voice Results

A1 Srbija nije imao prekinute pozive. Telekom Srbija je imao jedan, a Yettel dva.

Glavni putevi

Voice Results

Na glavnim putevima svi operatori su postigli dobre rezultate. A1 Srbija je imao najmanje neuspostavljenih poziva.

Voice Results

Svi operatori imali su ispod 1% prekinutih poziva, najviše Yettel – 0,84%.

Ruralni putevi

Voice Results

Na ruralnim putevima, svi operatori su imali visok procenat neuspostavljenih poziva, najmanje A1 Srbija – 0,29%.

Voice Results

Po broju prekinutih poziva, prednjačio je Yettel – 2,35%, sledi A1 Srbija – 1,18%. Najmanji procenat prekinutih poziva ostvario je Telekom Srbija – 0,82%, što je najbolji rezultat.Vreme uspostave veze

Na Slici 2 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze
Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze
 

Telekom Srbija i A1 Srbija su bili ispred Yettel-a u gradovima i na autoputevima. Na glavnim i ruralnim putevima, Telekom Srbija je imao najduže prosečno vreme uspostave veze, gde je A1 Srbija opet imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, a za njim sledi Yettel.

 

Telekom Srbija i A1 Srbija su bili ispred Yettel-a u gradovima i na autoputevima. Na glavnim i ruralnim putevima, Telekom Srbija je imao najduže prosečno vreme uspostave veze, gde je A1 Srbija opet imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, a za njim sledi Yettel.

Sl. 3. DIstribucija prosečnog vremena uspostave veze u velikim gradovima
Sl. 3. DIstribucija prosečnog vremena uspostave veze u velikim gradovima


Kvalitet govornog signala

Na Slici 4 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sve operatore u različitim kategorijama.

 

Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti
Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti

Postoji veliki broj metoda za kodiranje govornog signala, koje omogućavaju njegov efikasniji prenos. Koji kodek će se koristiti, zavisi od kvaliteta radio signala, raspoložive mrežne tehnologije i kapaciteta mreže. Da bi upotrebljeni kodek omogućio najbolji mogući kvalitet govornog signala, potrebni su dobri radio uslovi, određeni radio resursi, kao i da kodek bude podržan na obe strane konekcije – kako u mreži, tako i na korisničkom terminalu (mobilnom telefonu). Kada je kapacitet mreže ograničen, operatori koriste kodeke sa efikasnijom kompresijom govora, što nepovoljno utiče na kvalitet govornog signala. Izbor kodeka ima direktan uticaj na kvalitet govornog signala, koji se izražava uz pomoć MOS vrednosti (od 1 do 5, veća vrednost je bolja). EVS (Enhanced Voice Services) kodek pruža najbolji kvalitet govornog signala.

Telekom Srbija ostvario je najbolji kvalitet govornog signala (MOS) u velikim i malim gradovima, gde je A1 Srbija imao najbolje rezultate u srednjim gradovima. Rezultati na putevima su nešto lošiji nego u drugim agregacijama, ali na veoma visokom nivou kod svih operatora. Na autoputevima, Telekom Srbija je imao najbolje prosečne MOS vrednosti, dok je A1 Srbija to imao na glavnim i ruralnim putevima. Yettel je bio neznatno iza konkurencije u svim agregacijama, osim na glavnim putevima, gde su bili bolji od Telekoma Srbija.

Rezultati testiranja parametara kvaliteta govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 5.

Sl. 5 Rezultati testiranja govorne usluge
Sl. 5 Rezultati testiranja govorne usluge

Vozovi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno uspostavljenih poziva, Yettel je bio drugi, dok je A1 Srbija imao neznatno manje rezultate. Sveukupno, ovaj parametar je bio niži u odnosu na ostale agregarcije, uglavnom zbog tunela i planinskih područja.

Hot-spotovi:
Kao u velikim gradovima, svi operatori su imali odlične procente uspešno uspostavljenih poziva. Sveukupno, Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, odmah iza je bio A1 Srbija, a zatim i Yettel. Svi operatori su ostvarili sličan kvalitet govornog signala (MOS).


Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je ispod.

Vozovi

Voice Results

Sva tri operatora su imala visok procenat neuspostavljenih poziva. Ova agregacija je najizazovnija zbog manje dostupnosti i pouzdanosti usluga.

Voice Results

Yettel je imao najveći procenat prekinutih poziva, preko 5%.Telekom Srbija je imao najmanji procenat od 3,09%, a A1 Srbija je bio odmah iza sa 3,66%.

Hot-spots

Voice Results

Telekom Srbija i Yettel nisu imali neuspostavljene pozive, dok je A1 Srbija imao samo jedan.

Voice Results

Yettel nije imao prekinute pozive u ovoj agregaciji zbog odlične konektivnosti, dok su Telekom Srbija i A1 Srbija zabeležili po jedan prekinut poziv.


Vreme uspostave veze

Na Slici 6 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

Sl. 6 Prosečno vreme uspostave veze
Sl. 6 Prosečno vreme uspostave veze

A1 Srbija je imao kraće prosečno vreme uspostave veze u odnosu na ostala dva operatora, u vozovima. Što se hot-spotova tiče, Telekom Srbija je postigao najbolji rezultat, A1 Srbija je imao gotovo isti rezultat, zatim sledi Yettel.


Kvalitet govornog signala

Na Slici 7 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sve operatore u različitim kategorijama.

Sl. 7 Prosečne MOS vrednosti
Sl. 7 Prosečne MOS vrednosti

Kvalitet govornog signala (MOS) na hot-spotovima bio je skoro jednak za sva tri operatora. Rezultati u vozovima su bili slabiji nego kod ostalih agregacija, zbog zahtevnih planinskih područja, što je dovelo do niskih MOS vrednosti, gde je A1 Srbija imao najbolji rezultat, Telekom Srbija je bio drugi, zatim sledi Yettel.